Generelle vilkår og betingelserVersjon: 1.6
Publikasjonsdato: 07.01 20141. INNLEDNING
2. TOLKNING
3. ÅPNE EN KONTO
4. IDENTIFISERING
5. PERSONLIG INFORMASJON
6. VALUTAER
7. INNSKUDD OG UTTAK
8. TRANSAKSJONSKOSTNADER
9. BRUK AV DIN KONTO
10. GRATISSPILL
11. POKERREGLER
12. SKATT
13. MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER
14. SPERRING OG STENGING
15. OPPSIGELSE
16. SKADESLØSHOLDELSE
17. ANSVARLIG SPILL
18. IMMATERIELLE RETTIGHETER
19. ANSVARSBEGRENSNING
20. PROGRAMVAREFEIL
21. GJENOPPRETTELSE VED KATASTROFER
22. POKER SLUTTBRUKERAVTALE
23. KUNDESERVICE
24. GENERELT
25. SPRÅK
26. ENDRINGER
27. GJELDENDE LOVGIVNING
28. KAMPANJER

1. Introduksjon

1.1.
Disse Vilkårene og betingelsene skal regulere din tilgang til og bruk av sidene www.Everestpoker.com, driftet av Everest Gaming(Gibraltar) Limited (referert til som "Siden").
1.2.
Everest Gaming (Gibraltar) Limited er et selskap registrert på Gibraltar med bedriftsnummer 105 893, og har sitt registrerte hovedkontor i 57/63 Line Wall Road, PO Box 199, Gibraltar ("Everest", “vi", “oss", “vår"). Everests hovedforetak holder til i 62/64 Irish Town, Gibraltar.
1.3.
Everest er lisensiert under the Gambling Act 2005 av Myndighetene på Gibraltar og regulert av the Gibraltar Gambling Commissioner med Remote Gambling Licence Numre: 055. Disse lisensene autoriserer oss til å tilby gamingtjenester via Nettsiden (“Tjenestene").
1.4.
Alle referanser til "deg" og "dine" henviser til deg, brukeren av Siden.
1.5.
BVed å klikke på knappen “Jeg godtar" på registreringssiden godtar du at kontrakter inngås ved elektronisk kommunikasjon, og du frasier deg alle rettigheter eller krav under gjeldende lov eller forskrift i enhver jurisdiksjon som krever en original (ikke-elektronisk) signatur, i den grad dette er tillatt under gjeldende lov.
1.6.
Det er ditt ansvar å lese og forstå disse betingelsene og avtalevilkårene (“Betingelser og avtalevilkår", "Samtykke"), forut for at du samtykker til å være bundet av dem.
1.7.
Ved å klikke på knappen “Jeg godtar" på registreringssiden bekrefter du også at du har lest og forstått disse vilkårene og betingelsene og at du godtar og forstår å være bundet av dem og av våre regler for gaming (inkludert, hvis relevant, sluttbrukerlisensavtalen for vår nedlastbare poker sluttbrukeravtale i clausul 22 under, og de offisielle husreglene i pokerproduktet og vilkårene og betingelsene for spesifikke tilbud og turneringer som kan foregå på Siden fra tid til annen, som du kan lese på nettsiden dedikert til denne spesifikke turneringen på den relevante delen av Siden.), vår personverns policy (“Privacy Policy”) i sin helhet og uten noen form for reservasjon; hver av disse er ved denne henvisningen inkludert i disse vilkårene og betingelsene.
1.8.
Hvis du ikke godtar disse Betingelser og avtalevilkår eller ikke ønsker å være bundet av dem, må du umiddelbart navigere bort fra Siden og om nødvendig snarest mulig fjerne all programvare du har lastet ned fra Siden til din datamaskin.

2. Tolkning

2.1.
I disse Betingelser og avtalevilkår skal, med mindre sammenhengen tilsier noe annet:
2.1.1.
henvisninger til disse vilkår og betingelser inkluderer alle variasjoner, tillegg til og/eller erstatninger av disse vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder;
2.1.2.
i tilfelle av konflikt mellom disse vilkår og betingelser og ethert annet dokument henvist til i disse vilkår og betingelser, vil disse vilkår og betingelser være gjeldende.
2.1.3.
henvisninger til Everest eller ethvert Selskap i Betclic Everest gruppen (som definert i klausul 3.4) skal, hvor det er relevant, forstås som referanser til, eller til å omfatte, selskapenes respektive juridiske etterfølgere, oppnevnte eller erververe;
2.1.4.
henvisninger til klausuler eller underpunkter forstås som henvisninger til klausuler eller underpunkter av disse vilkår og betingelser;
2.1.5.
klausuloverskrifter er kun ment som referanse og vil på ingen måte påvirke tolkningen av disse vilkår og betingelser.
2.1.6.
henvisninger til alle lovbestemmelser vil omfatte endringer, ajourføringer og utvidelser av lovbestemmelsene inkludert alt underordnet regelverk;
2.1.7.
henvisninger til en "person" vil omfatte enhver enkeltperson, bedrift, selskap, firma, partnerskap, konsortium, assosiasjon, organisasjon, institusjon, trust eller byrå, uavhengig av om de er selvstendige rettssubjekter;
2.1.8.
når vi bruker et kjønnsspesifikt ord refererer dette til alle kjønn og alle referanser til entall inkluderer flertall og motsatt;
2.1.9.
hvis du leser sidene på engelsk vennligst noter at alle referanser til "wager" innkluderer referanser til både "bets" og "stakes";
2.1.10.
referanser til servere eller "våre servere", der det er relevant, referer til både Everests servere og servere som tilhøerer tredje parter som blir brukt til å tilby deg våre tjenester via nettsidene våre;
2.1.11.
enhver setning som begynner med uttrykket "innkludere" eller lignende er kun brukt i illustrasjons øeyemed og begrenser ikke betydningen av foregående ord og uttrykk disse skal leses som om de ble etterfulgt av "uten begrensning".

3. Åpne en konto

3.1.
For å kunne plassere en eller flere spill på Siden må du åpne en konto hos oss (“Konto"). Du kan søke om å åpne en Konto ved å fylle ut skjemaet tilgjengelig på https://no.Everestpoker.com/register_b.aspx. Det er kun ved fullføring av online applikasjonsskjema på den tidligere nevnte urlen at du vil bli vurdert til å bli en konto innehaver og kan spille i pengemodus på vår side.
3.2.
Ved å søke om en Konto bekrefter og garanterer du overfor oss at:
3.2.1.
du er minst atten (18) år gammel, eller myndig i henhold til gjeldende rett i den jurisdiksjon du oppholder deg i når du benytter Siden, hvis denne krever en høyere alder (enn 18 år). Du forstår at våre Tjenester ikke er egnet for mindreårige, og du vil ikke bistå mindreårige med å søke om eller benytte en Konto.
3.2.2.
du vil til enhver tid overholde disse vilkår og betingelser;
3.2.3.
all informasjon du gir til oss, enten i eller etterfølgende søknaden om å åpne en Konto eller i forbindelse med din Konto, er fullstendig, nøyaktig, oppdatert og ikke villedende, og at du umiddelbart vil informere oss hvis det er endringer i denne informasjonen;
3.2.4.
du har forstått at det er en risiko for at du kan tape penger ved å spille på Siden, og at du selv er fullt og helt ansvarlig for ethvert tap du måtte bli påført.
3.2.5.
Gambling burde forbli en underholdningsaktivitet. Du må ikke ha urealistiske forventninger om gevinstene du kan oppnå gjennom gambling. En liten andel av kundene kan lide av spilleavhengighet, og disse trenger ofte profesjonell hjelp for å overvinne avhengigheten. Vennligst referer til vår ansvarlig spill side, tilgjengelig via lenken på bunnen av hver side på nettstedet, for å gjøre deg kjent med de tiltakene og verktøyene Everest tilbyr for å sikre ansvarlig spill og en liste over lokale organisasjoner som kan hjelpe deg.
3.2.6.
Ved å akseptere disse vilkår og betingelser erklærer du at ingen av pengene du benytter på Nettsiden har en ulovlig kilde eller stammer fra ulovlige aktiviteter, og at du ikke vil benytte Siden til noen ulovlig eller straffbar aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, hvitvasking av penger, i henhold til gjeldende lovverk for deg. Straffe- og/eller sivilrettslige prosesser kan bli innledet mot deg og enhver annen person/personer i forbindelse med din deltakelse i ovennevnte aktiviteter, og vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel å videreformidle enhver informasjon til relevante myndigheter. For ytterligere etterforskning i forbindelse med ovennevnte mistanke ellerl lignende linket til din konto, uten å meddele deg med beskjed om våre handlinger. Vi vil raportere til relevante myndigheter ved den minste mistanke om noen transaksjoner og/eller aktiviteter som indikerer potensiell hvitvasking av penger. Du frasier deg herved så langt det er mulig enhver rettighet i henhold til lov eller annen regulering i forbindelse med slik fremleggelse. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å holde tilbake alle midler vi mistenker har sammenheng med ulovlig eller straffbar aktivitet, og vi er ikke forpliktet til å informere deg om årsaken til dette.
3.3.
Du kan ikke søke om en Konto eller benytte noen av våre Tjenester hvis du eller et medlem av din husstand er eller i løpet av de siste to år har vært, ansatt hos oss eller hos et Selskap i Betclic Everest-gruppen. Under denne klausul 3.3 vil "ansatt" omfatte tredjeparter som lisensgivere, programvareleverandører, utviklere eller partnere og enhver person som på noen måte er tilknyttet til ethvert medlem av Betclic Everest -gruppen. Et "medlem av Betclic Everest gruppen" refereres til hver enkel enhet hvor Betclic Everest Group SAS France har en majoritetsandel.
3.4.
Du kan ikke søke om eller åpne en Konto hvis du ikke handler i kraft av å være fullmektig og handler på vegne av andre eller for andres fordel.
3.5
Vi forbeholder oss retten til å stenge en konto og beholde balansen til den kontoen hvor vi har rimelig mistanke om at kontoen blir brukt eller kontrollert av en annen person en den som er navngitt for den registrerte kontoen og/eller hvor vi har rimelig mistanke om at en konto blir brukt på en uredelig måte og ellers i sammenheng med en eller flere markets affiliater av Betclic Everest gruppen.
3.6
Med unntak av det som er spesifikt angitt i klausul 3.7 under, kan ikke midler (penger) overføres fra en konto til en annen konto. Poker chips kan heller ikke overføres mellom kontoer.
3.7
Du kan ikke ha mer enn én Konto hos oss på ethvert tidspunkt, og vi forbeholder oss derfor retten til å stenge alle overtallige kontoer åpnet i samme navn eller som på noen måte kan henføres til samme person. På Everests eget skjønn og i tilfeller hvor kontoer er blitt åpnet feilaktig uten hensikt, kan vi medgå å kreditere en av kontoene du har åpen hos oss med blansen fra de resterende kontoene. Har vi rimelig grunn til å tro at svindel har forekommet eller blitt forsøkt, forbeholder vi oss retten til å kanselere alle relaterte transaksjoner, bonuser eller noen andre kampanjer. I disse vilkår og betingelser vil en henvisning til "svindel" anses å omfatte bonus misbruk. Bonus misbruk inkluderer, men er ikke begrenset til, åpning av mer enn en konto for å krever en ekstra bonus eller fordel. Kun én konto kan åpnes per IP-adresse og/eller datamaskin..

3.8
Du må ikke tillate en tredjepart å benytte din Konto, og du står fullt ansvarlig for ethvert tap en tredjepart måtte bli påført ved bruk av din Konto. Du må informere oss umiddelbart dersom du mistenker at en tredjepart har skaffet seg tilgang til din Konto, og du skal bistå oss så langt mulig ved vår undersøkelse av saken.
3.9
Du forstår at midler satt inn på din konto ikke mottar renter og at du ikke kan benytte Everest som form av en finans eller bank-institusjon.
3.10
Du forstår og godtar at Everest på det strengeste forbyr all bruk av robotiserte, automatiske, mekaniske, elektriske eller andre enheter til å foreta automatiserte avgjørelser i hvilket som helst spill eller i sammenheng med plasserte spill på våre sider, uavhenging om dette er organisert av deg selv eller en tredje part. Skulle Everest ha rimelig grunn til å mistenke at et slikt apparat er i bruk på siden, forbeholder Everest seg retten til å suspendere kontoen det er snakk om mens undersøkelser blir foretatt og å avslutte kontoen etter eget skjønn. Everest anser bruk av nevnte utstyr til å være ensbetydende med svindel og vi forbeholder oss retten i slike tilfeller til å ikke refundere noen utestående middler på kontoen på tidspunktet da denne ble avsluttet og å kansellere eventuelle pågående spill eller games.
3.11
Du forstår og aksepterer at det er forbudt å bruke eksterne resurser som er designet for å gi en spiller en fordel over andre spillere. Slike forbud av eksterne resurser inkluderer, men er ikke begrenset til, tredje parts programvare applikasjoner og databaser så vel som nettsider, web-basserte nettsider, abonnoments tjenester og assistanse av noen andre personer uavhengig av om den personen har eller ikke har en Everest konto. En "urettferdig fordel" blir definert som innhenting og/eller samling av informasjon om andre Everest pokerspillere enn det du har observert personlig gjennom egen spilleaktivitet. Everest kan avslutte kontoen og tilbakeholde saldoen på kontoen til enhver spiller som blir funnet i å dra fordel av en urettferdig fordel.
3.12
Everest forbeholder seg retten til å terminere en konto, utestenge en spiller og beholde midlene hvor en spiller er rimelig mistenkt for å ha deltatt i uredelige aktiviterer som inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av stjålede eller forfalskede kredittkort eller konto nummere, chip dumping, forfalskning, sammarbeid og innsendelse av data eller dokumenter som er forfalsket, stjålet eller på annen måte misrepresentert.
3.13
Du forstår og aksepterer at vi ikke garanterer på noen måte at ditt bruk av Siden er under lovlig under enhver jurisdiksjon og at det er ditt ansvar å sørge for lovligheten av dine handlinger. Vi kan ikke gi deg noen juridiske råd om lovligheten av internett-gambling i din jurisdiksjon, ei heller akseptere noe ansvar for noen straff påtvunget av noen relevant myndighet som følge av ulovlig bruk av nettstedet. Vi ber deg ta dine egne forhåndsregler for å fastslå lovligheten eller andre problemer i den jurisdiksjonen der du er geografisk lokalisert for du prøver å få tilgang og spille poker fra vårt nettsted...
3.14
Du må ikke søke om eller åpne en Konto hvis du er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor det å søke om eller åpne en konto og/eller å benytte våre Tjenester er ulovlig ("Forbudt jurisdiksjon"). Det er ditt ansvar å forsikre deg om at dette ikke er tilfelle. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å stenge din Konto hvis vi oppdager at din Konto har blitt åpnet i eller blir benyttet fra en Forbudt jurisdiksjon. "Forbudte jurisdiksjoner" omfatter Afghanistan, Bulgaria Kina, Kroatia, Danmark, Frankrike, Iran, Irak, Israel, Italia, Malaysia, Singapore, Spania, Tyrkia, Sudan, Thailand og USA.
3.15
En Everest konto kan kun bli brukt av et individ. For å fjerne all tvil, bedriftskontoer er ikke tillatt.

4. Identifisering

4.1
Når du søker om å åpne en Konto, og på hvilket som helst tidspunkt mens du har en konto med oss, forbeholder vi oss retten til å:
4.1.1
be om dokumentasjon av din identitet, alder og kilden til anvendte midler, og etter eget skjønn og på ethvert tidspunkt stenge Kontoen dersom vi ikke er tilfreds med informasjonen du har gitt oss eller i hendelser hvor det er forsinkelser i leveransen av den krevde informasjonen;
4.1.2
Be om bilde av deg som holder dine identifikasjonspapir(er) i farger hvor vi har skjellig grunn til tvil om verifiseringsprosessen til kontoinnehaverens identitet.
4.1.3
annullere og returnere enhver plassert innsats og forby deg å spille inntil din identitet, alder og/eller kilden til anvendte midler er bekreftet.
4.1.4
terminere din konto med umiddelbar effekt og beholde alle midlene på kontoen i saker hvor det er rimelig mistanke om uredelig aktivitet inkludert, men ikke begrenset til, provisjon av uredelige personlige detaljer, forfalsket, endret eller stjålet identitet eller finansielle dokumenter eller registrering av multiple kontoer.
4.2
Everest vil kun godkjenne fargekopier som identifikasjonspapirer.

5. Personlig informasjon

5.1
Den personlige informasjonen vi forbeholder oss retten til å kreve er: fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, bostedsadresse, e postadresse, telefonnummer, språk, valuta, pass- eller ID-kortnummer, og hemmelig spørsmål. Du vil også bli bedt om å oppgi innloggingsdetaljer etter eget valg, hovedsakelig brukernavn, passord og svar på det hemmelige spørsmålet, som vi vil oppbevare. Det er ditt ansvar å kontrollere at alle detaljer du oppgir på registrasjonsskjemaet er nøyaktige og oppdaterte til enhver tid, siden vi er lovpålagt å sjekke informasjonen du oppga mot identitets og betalingsdokumenter for å verifisere din identitet. Du kan til enhver tid få tilgang til og redigere din personlige informasjon på "Min Konto" på Siden eller ved å kontakte Kundeservice. Du kan også slette detaljene om et debet- eller kredittkort, og/eller registrere et nytt kort. Unnlatelse av å informere oss om slike endringer kan resultere i at transaksjoner blir avvist av din bank, boligsparebank eller kredittkortselskap, og vi påtar oss ikke noe ansvar for avviste transaksjoner som følge av at du ikke har oppgitt korrekte personlige detaljer. Det er også ditt ansvar å beskytte dine debet- eller kredittkort fra tap eller tyveri, og du bør kontakte Kundeservice umiddelbart dersom ditt kort skulle bli borte eller stjålet. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre fornavn, etternavn og fødselsdato som oppgitt i den opprinnelige registreringen med mindre du kan gi oss tilfredsstillende dokumentasjon for at disse og øvrige personlige opplysninger har blitt lovlig endret i henhold til gjeldende lov i din jurisdiksjon. Videre, så trenger vi bevis på din nye adresse for å kunne forandre adressen du oppga da du registrerte deg. Du kan heller ikke endre brukernavnet oppgitt i den opprinnelige registreringen.
5.2
Brukernavnet du velger må ikke være uanstendig, truende, rasistisk, støtende, nedverdigende, ærekrenkende eller i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter eller eiendomsrett. Dersom vi etter vårt eget skjønn anser ditt valgte brukernavn som upassende, forbeholder vi oss retten til på ethvert tidspunkt å avvise eller forhindre din bruk av brukernavnet, med eller uten varsel til deg. .
5.3
Etter at du har opprettet en konto hos oss vil du bli bedt om å angi ditt brukernavn og passord for å få tilgang til Kontoen og for å benytte våre Tjenester. Ditt brukernavn og passord må ikke oppgis til noen tredjepart og du er alene ansvarlig for hendelser som følger av tilgang til Tjenesten via ditt brukernavn og passord. Ethvert brudd på disse vilkår og betingelser av noen som du har oppgitt ditt passord til, vil bli anses som brudd av deg.
5.4
Hvis du glemmer passordet ditt, eller passordet blir eller du mistenker at kan bli kjent for en uautorisert bruker, skal du umiddelbart opplyse oss om dette.
5.5
Etter fem etterfølgende uriktige inntastinger av brukernavn og passord, vil din Konto av sikkerhetsmessige årsaker bli midlertidig avstengt, og vi vil kreve at du svarer på sikkerhetsspørsmål og/eller sender oss et offisielt fotografisk bevis på din identitet, enten et nasjonalt identitetskort, pass eller førerkort, for å få gjenåpnet Kontoen.
5.6
Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn og på ethvert tidspunkt å endre ditt passord og/eller Kontonavn, og vi vil informere deg om alle slike endringer ved å benytte kontaktinformasjonen du har gitt oss.
5.7
Vi vil forutsette at alle transaksjoner utført etter at korrekt og matchende brukernavn og passord er inntastet er utført av den rettmessige Kontoinnehaveren, og derfor er gyldige. Vi vil ikke under noen omstendighet tillatt ved lovgivning være ansvarlig for tap du har lidt som følge av uautorisert bruk eller misbruk av dine personlige detaljer. For å beskytte deg selv og oss mot identitetstyveri, forbeholder vi oss retten til på ethvert tidspunkt å be om tilfredsstillende bevis på din identitet ved fotografi (kopi av gyldig pass/identitetskort i farger) og/eller kopi av kort som er blitt benyttet og/eller bevis for bostedsadresse (nylig utstedt strømregning/kommunkale utgifter eller bankutskrift). Hvis vi ikke mottar denne dokumentasjonen kan dette resultere i at Kontoen blir stengt.
5.8
Vi vil benytte strenge sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er holdt av oss fra enhver uautorisert tilgang. Du er alene ansvarlig for sikkerheten, og for å holde til ditt brukernavn og passord hemmelig og for alle hendelser som finner sted som følge av tilgang til Tjenesten via ditt brukernavn og passord.
5.9
Dine personopplysninger er strengt konfidensielle og vil bli benyttet av oss og, hvis nødvendig, av et eller flere Selskaper i Betclic Everest-gruppen etablert i et EU-land, for å aktivere og administrere din Konto, bygge kundeprofiler og for å gi deg muligheten til å benytte Tjenestene på Nettsiden. Hvis du har godtatt å motta direkte markedsføring fra Everest kan vi også benytte dine personopplysninger til å sende deg epost om nye produkter og/eller tilbud som vi tror kan være interessant for deg, enten fra oss, et av Selskapene i Betclic Everest-gruppen eller fra en eller flere av Betclic Everest-gruppens utvalgte samarbeidspartnere. Du kan motta slike eposter med en gang du har registrert en Konto hos oss, selv om du ennå ikke har plassert noen innsatser eller satt inn penger på Kontoen din. Vennligst se vår personvern for mer informasjon om hvordan man avregistrerer. Hvis du har godtatt å motta komersielle tilbud fra utvalgte partnere fra Betclic Everest gruppen, vil du motta slike tilbud vie email med mindre du avregistrerer fra denne tjenesten i 'Mine nyhetsbrev' seksjonen ved din konto.
5.10
Vi forbeholder oss retten til å videreformidle personlig informasjon til tredjeparter som statlige institusjoner dersom vi er bedt om eller pålagt å gjøre dette i henhold til gjeldende lov, forskrift, rettslige prosesser, rettskjennelser eller etter anmodning fra offentlige myndigheter.
5.11
Tilleggsinformasjon benyttet til å levere en hurtig og effektiv tjeneste på Nettsiden blir normalt samlet inn ved bruk av informasjonskapsler (cookies).
5.12
Mer informasjon om vår bruk av dine personlige opplysninger kan du finne i vår Personvernserklæring.

6. Valutaer

6.1
Transaksjoner kan gjennomføres i følgende valutaer: euro (EUR / €), britiske pund (GBP / £), polske zloty (PLN / zl), ungarske forint (HUF), tsjekkisk koruna (CZK), rumenske Lei (RON), svenske kroner (SEK), norske kroner (NOK), brasilianske reais ( BRL), eller amerikanske dollar (USD) i forhold til valutaen du har valgt som din kontos valuta. Valutaen du bruker, må være den samme valutaen som du valgte da du åpnet Kontoen. Vi forbeholder oss retten til å innstille henholdsvis plassering eller utbetaling av innsatser og/eller gevinster i visse valutaer, og til å betale saldoen i valutaen valg for din Konto.

7. Innskudd og uttak

7.1
Når du åpner en Konto, krever vi at du setter inn minimum of €10, £8, 15 PLN, 1000 HUF, 150 CZK, 20 RON, 100 SEK, 80 NOK, 20 BRL, eller 15 USD før du kan plassere innsatser eller spille. Deretter er den minste summen du kan sette inn is €10, £8, 15 PLN, 1000 HUF, 150 CZK, 20 RON, 100 SEK, 80 NOK, 20 BRL, eller 15 USD. Du kan når som helst sette inn penger på nettet med et debet- eller kredittkort,e-wallet,Visa gavekort eller via Bankoverføring. Penger og/eller sjekker blir ikke akseptert som måter å gjøre innskudd. Det kan tenkes at visse betalingsmetoder ikke er tilgjengelige for deg, dette avhenger av flere faktorer slik som jurisdiksjon og valuta. De tilgjengelige betalingsmetodene vises når du klikker på innskudd.
7.2
For å forsikre oss om din identitet før vi utbetaler penger til deg, forbeholder vi oss retten til å be om ytterligere informasjon og dokumentasjon angående din alder, identitet og bostedsadresse før uttak kan gjøres, spesielt forut for ditt første uttak. Denne informasjonen og dokumentasjonen vil gjøre det mulig for oss å verifisere at dine personopplysninger, oppgitt ved registreringen, samsvarer med det som fremgår av dokumentet. Dersom informasjonen er ulik, forbeholder vi oss retten til å annullere alle spill samt utbetaling av balansen på din konto til deg, med mindre du på annet vis kan dokumentere at du har rett til midlene.
7.3
Innskudd gjort til din Everest konto skal stå i samsvar med spillet. Derfor, hvis i Everests skjønn, er mistanke om misbruk (for eksempel, der en innskuddsbeløpet har ikke vært brukt på et passende nivå av spillet og brukeren deretter gjør en forespørsel om uttak i forhold til at innskuddsbeløpet), Everest forbeholder seg rett til etter eget skjønn å avbryte respektive innskudd i helt eller delvis, å trekke eventuelle kostnader som kan ha resultert i samband med loven og stenge din Everest konto på ubestemt tid. Everest forbeholder seg retten til å be om tilfredsstillende bevis på innskudd og kopierpersonlig identifisering i slike tilfeller for å behandle eventuelle.
7.4
Det er ditt ansvar å ta kontakt med vår kundeservice umiddelbart om midler skulle bli kreditert til din konto ved en feil. Skulle det være feil vil disse midlene bli frosset og tilbakeholdt av oss. Vi forbeholder oss retten til å annulere enhver transaksjon utført med disse midlene, inkludert alle relaterte vinnende summer utbetalt ved feil.
7.5
Underlagt klausul 7.2, 7.3 og 7.4, kan midler tas ut når som helst, med mindre du ikke har oppfylt alle krav til bonuser du har mottatt. Mer info om reglene for bonuser, vennligst se den relevante seksjonen av de ofisielle husreglene.
7.6
I henhold til disse vilkår og betingelser, inkludert begrensningene beskrevet i punkt 7.9, kan du ta ut penger fra din Konto så lengde det er midler tilgjengelig.
7.7
I samsvar med våre anti-svindel rettningslinjer så forbeholder vi oss retten til å foreta enhver utbetaling helt eller delvis ved bruk av samme betalingsmetode som ble benyttet ved en eller flere av innskuddene. Videre forbeholder vi oss retten til utbetale ethvert uttak direkte til din bankkonto.
7.8
Ethvert uttak fra din Konto som er enten tilsvarende eller større enn 15 EUR, 3000 HUF, 330 CZK, £10, 60 RON, 150 SEK, 120 NOK, 30 BRL, eller 20 USD er gratis. I henhold til følgende valutaer, er alle uttak som er mindre enn 15 EUR, 3000 HUF, 330 CZK, £10, 60 RON, 150 SEK, 120 NOK, 30 BRL, eller 20 USD, eller alle uttak som finner sted i løpet av siste syv (7) dager siden forrige forespørsel om uttak, kan pålegges et gebyr for administrasjonskostnader. Summen vil automatisk bli oppgitt om du forsøker å gjennomføre et uttak og vil bli trukket fra summen som blir overført fra din Konto til din bankkonto. Vi forbeholder oss retten til å pålegge et administrasjonsgebyr på uttak som gjelder innskudd som ikke har blitt omsatt i innsatser. I tillegg vil du bli belastet med eventuelle bankgebyrer i forbindelse med utbetalinger til deg. Den minste summen du har mulighet til å ta ut er avhengig av betalings tjenesten du bruker til å gjøre uttak med.
7.9
Minimum og maksimum uttakssummer gjelder for uttak gjort med et debet- eller kredittkort. Disse begrensningene varierer i forhold til forskjellige kortleverandører og er tydelig oppgitt når du gjør et uttak fra din Everest Poker konto. For BRL og USD hvert uttak gjort via moneybookers kan ikke være større enn 21,000 BRL eller 12,000 USD i en transaksjon. Uttak via Neteller kan ikke være høyere enn 27,000 BRL eller 15,000 i en transaksjon. Vi forbeholder oss retten til på ethvert tidspunkt å be om å få tilsendt papirkopi av Pass/Førerkort, Statlig utstedt ID eller ID-kort med bilde. Vi kan også be om en papirkopi av nylig utstedt Bank/Kredittkortutskrift for å bekrefte din registrerte bostedsadresse. Uttak til kreditt eller debetkort kan kun gjøres til kortene du har registrert på din Konto og satt inn midler med. Penger og/eller sjekker vil ikke bli akseptert som metoder for innskudd.
7.10
I tilfeller hvor vi har kreditert et beløp til din Konto i forbindelse med en reklamekampanje eller konkurranse, kan du kun benytte beløpet til å pokerspill på Siden. Du har ikke anledning til å ta ut slike summer, med mindre annet er spesifisert i våre vilkår og betingelser for reklamekampanjen eller konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å kreve tilbake slike beløp hvis du ikke benytter dem til å plassere en eller flere innsatser på Siden i løpet av perioden spesifisert i kampanjen.
7.11
Vi anbefaler at du beholder en kopi av disse vilkårene og betingelsene og av dine transaksjonsdetaljer som du finner på 'Min Konto'-seksjonen av din Everest Poker Konto.

8. Transaksjonskostnader

8.1
Vær oppmerksom på at vi som standard tar et 2 %-behandlingsgebyr for hvert innskudd gjort via debet- eller kredittkort for summer under 100 EUR, 20,000 HUF 2,200 CZK, 400 RON, 800 NOK, 100 BRL, 100 USD eller en tilsvarende sum i britiske pund eller polske zloty. Dette gebyret vil automatisk bli belastet den respektive brukers kredittkort. Kredittkorttransaksjoner fra 100 EUR, 20,000 HUF 2,200 CZK, 400 RON, 800 NOK, 100 BRL, 100 USD eller en tilsvarende sum i britiske pund eller polske zloty ilegges ikke behandlingsgebyr. Krav om uttak fra din konto kan fremsettes når som helst, forutsatt at alle betalinger har blitt mottatt. Vi forbeholder oss retten til å utføre ethvert krav om uttak helt eller delvis ved hjelp av samme betalingsmetode som ble benyttet ved innskuddet.

9. Bruk av din konto

9.1
Din Konto er kun for ditt personlige bruk. Du må ikke tillate andre å bruke din Konto, spille spill med din Konto, eller akseptere utbetaling for gevinster, bonuser eller premier. Du skal særskilt passe på å etter beste evne forhindre at mindreårige eller andre sårbare personer under ditt formynderskap får tilgang til din Konto. Alle forsøk på å åpne en konto fra mindreårige, eller tilfeller hvor en spiller hjelper en mindreårig å registrere en konto eller aktivitet på en konto av en mindreårig kan bli rapportert til lokale påtalemyndigheter.
9.2
Veddemål er kun gyldige hvis de er akseptert av våre servere. Inntil våre servere har godkjent spillet, er all informasjon i forbindelse med bettet, kun å anse som en invitasjon til å spille og/eller plassere et bet.
9.3
For å plassere et spill må du ha tilstrekkelig med midler på din Konto.
9.4
Kun spill plassert fra din Konto vil bli godkjent, og alle gevinster du får ved å benytte våre Tjenester vil krediteres til din Konto. I henhold til disse vilkår og betingelser kan du sette inn eller ta ut penger fra din “Min Konto"-side ("My Account").
9.5
Vi forbeholder oss retten til å nekte eller å begrense ethvert spill etter eget skjønn, på hvilket som helst grunnlag. Dersom et spill blir ansett som ugyldig av oss, vil enhver sum trukket fra din konto i forbindelse med spill, krediteres din Konto.
9.6
Vil utføre sikkerhetskontroller på tilfeldige tidspunkt etter eget skjønn. Du aksepterer at vi kan kreve tilleggsinformasjon i de tilfeller hvor en slik sikkerhetskontroll utføres, og at vi kan stenge eller avslutte din Konto eller registrering eller holde tilbake din utbetaling helt til vi har mottatt nødvendig informasjon vi har bedt om.
9.7
Enhver inaktiv Konto hvor din saldo er bevart, vil bli gjennomgått regelmessig, og vi vil forsøke å kontakte deg via din registrerte e post adresse om eventuelle gjenværende midler på din Konto. Hvis en Konto står ubrukt (ingen spill, transaksjoner, gyldige uttak eller innskudd) i minst tolv måneder, vil et administrasjonsgebyr på maksimalt EUR 5 (eller tilsvarende sum i GBP, PLN, HUF, CZK, RON, SEK NOK, BRL, eller USD i måneden bli trukket fra din Konto deretter. Trukket avgift kan fremgå av din Konto under "Mine Transaksjoner" ("My Transactions"). Trekkene vil opphøre hvis du reaktiverer din Konto men de administrative avgiftene allerede trukket vil ikke bli tilbakebetalt. Du kan reaktivere din Konto ved å plassere et eller flere veddemål eller utføre transaksjoner, inkludert gyldige uttak eller innskudd. Du kan når som helst ta ut midler de du har rett på, og som vi oppbevarer på din Konto.
9.8
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, inndra eller trekke tilbake enhver gamingtjeneste midlertidig eller på ubestemt tid, og uten forvarsel eller kompensasjon, forutsatt at vi overholder våre forskriftmessige krav og oppfyller enhver utestående forpliktelse under disse vilkår og betingelser.
9.9
Everest forbeholder seg retten til å gjøre ethvert spill ugyldig om det skulle være ulovlig eller vi av andre grunner er forbudt fra å bestemme utfallet av bettet på grunn av lover og regulasjon innen jurisdiksjonen.
9.10
Enhver klage i forbindelse med din Kontoutskrift eller saldo på Konto må kommuniseres til oss i løpet av 14 dager fra publisering av kontoinformasjonen på Siden. Hvis du fortsetter å bruke nettsiden i en periode på mer enn 14 dager fra publiseringen av din Kontoutskrift, uten at en klage har blitt fremmet om utskriften, er dette å anse som samtykke fra deg.

10. Gratisspill

10.1
Du kan spille poker gratis på våre sider så snart du har opprettet en konto.

11. Pokerregler

11.1
Everest Poker (vår nedlastbare pokertjeneste) tilbys deg under Remote Gaming Licence nummer 055, utstedet av myndighetene på Gibraltar. I henhold til disse vilkår og betingelser gir vår tjeneste deg tillatelse til å laste ned pokerprogramvare ("Pokerklienten") til din datamaskin og tilgang til ipoker nettverket. Din bruk av pokertjenestene og deltagelse i ett eller flere pokerspill ved bruk av Pokerklienten er underlagt de offisielle husreglene som er tilgjengelige i pokeruniverset på Siden og ipoker sluttbruker avtalen som man må godkjenne ved nedlasting av pokerprogramvaren.
11.2
Flere detaljer om våre Pokerregler kan leses i de offisielle husreglene på nettsidene.
11.3
Det maksimale beløpet en spiller kan vinne fra et enkeltspill på alle våre Casino/sidespill er 5 000 000 kroner. Progressive Jackpott-spill er spesifikt ekskludert fra denne regelen
11.4
Når en spiller overfører penger in og ut av Everest Poker, så kan det være deler av Valuta fraksjoner (mindre enn 0.01 i din lokale valuta) som skyldes spilleren per transaksjon på grunn av valutakurser og avrunding i utregningene. Det eksakte beløpet kommer ann på valutakursen. Everest Poker samler opp disse delvise summene for hver spiller og sørger for at det jevnes ut over flere pokerøkter. Everest Poker krediterer spillerens konto når disse beløpene når 0.01 i spillerens lokale valuta.

12. Skatt

12.1
Enhver skatt og avgift som måtte påløpe i forbindelse med gevinster og alle andre utbetalinger til deg, er fullt ut ditt eget ansvar. Gevinster kan ikke overføres, byttes eller innløses på bakgrunn av noen andre hensyn.

13. Markedsføringsaktiviteter

13.1
Ved å motta en hvilken som helst premie og/eller gevinst fra oss i ett eller flere spill gir du ugjenkallelig ditt samtykke til at ditt brukernavn eller fornavn pluss første bokstav i ditt etternavn kan brukes i reklame og/eller promoteringsøyemed uten ytterligere godtgjørelse. Vi kan også kontakte deg for å få tillatelse til å vise ytterligere opplysninger om deg for reklame- og markedsføringsformål.

14. Sperring og stenging

14.1
Ved brudd på disse vilkår og betingelser forbeholder vi oss retten til, når som helst og uten tidligere advarsel, melding eller kompensasjon, og uten at det har betydning for eventuell senere rettslige prosesser, å innstille eller stenge din Konto, nekte tilgang til alle eller deler av våre Tjenester, herunder særlig å nekte å godta spill eller transaksjoner eller trekke tilbake reklametilbud i påvente av etterforskning og/eller avslutning av rettsprosesser. Enhver positiv saldo innestående på din Konto under etterforskning og/eller i etterkant av avsluttede rettsprosesser kan bli anvendt til å dekke eventuelle erstatningskrav eller beløp du skylder oss.
14.2
Vi forbeholder oss retten til å samarbeide med politi og andre myndigheter, inkludert Myndighetene på Gibraltar, og Gibraltar Gambling Commissioner, ved etterforskning av mulig straffbar aktivitet på Nettsiden.

15. Oppsigelse

15.1
Både du og vi kan når som helst stenge din Konto. Stengning av din konto representerer avsluttning av denne avtalen. I tilfelle kontoen skulle reaktiveres eller gjenåpnes av oss, vil disse vilkårene og betingelsene igjen styre din tilgang og bruk av nettstedet.
15.2
Ved oppsigelse fra vår side:
15.2.1
Vi Forbeholder oss retten til å stenge din Konto med umiddelbar virkning. Ved rimelig mistanke om at du har begått bedrageri eller brutt disse vilkår og betingelser eller har foretatt annen ulovlig handling, eller har bistått andre med å foreta slike handlinger, forbeholder vi oss retten til ikke å refundere den saldo som eventuelt er innestående på Kontoen på oppsigelsestidspunktet.
15.2.2
Hvis vi beslutter å refundere hele eller deler av saldoen på oppsigelsestidspunktet, må du kontakte oss så snart du mottar e posten med informasjon om vår beslutning og bekrefte at du ønsker å ta ut det aktuelle beløpet, hvorpå midlene vil bli overført til deg og din Konto vil bli stengt.
15.3
Ved oppsigelse fra din side:
15.3.1
Vil midlene på din konto som er stengt med en positiv saldo og vil ikke bli returnert til deg før du sender oss en uttaksforespørsel og oppgir bankkonto detaljene vi trenger for å returnere saldoen til deg. Du kan stenge kontoen din via nettsidene eller ved å sende en forespørsel til oss. Om du skulle ha noen pågående eller registreringer til en pokerturnering på det tidspunktet du velger å stenge kontoen, så vil disse ikke bli slettet og det er ditt ansvar å ta kontakt med support@Everestpoker.com for å arrangere uttak av eventuelle gevinster så snart de aktuelle spillene har blir avgjort.
15.4
Ved oppsigelse av denne Avtalen fra vår eller din side samtykker du i og godtar at (i) dine rettigheter til å bruke programvare, både i nedlastet og ikke-nedlastet form, som enten er eid av og/eller produsert av oss eller benyttes av oss iht. lisens og som er gjort tilgjengelig for deg på eller via Siden (“Programvare"), skal opphøre umiddelbart, og (ii) du vil avslutte all bruk av Programvaren, og (iii) du vil fjerne og permanent slette Programvaren fra din datamaskin, harddisker, nettverk og andre lagringsmedia.En tom Konto kan sies opp uten at vi blir informert på forhånd. Kontoer som stenges med positiv saldo, vil bli gjenopprettet av oss og ikke stenges før du har utført prosedyren spesifisert i pkt. 16.3.1. I tilfeller der en Konto har blitt stengt men hvor det fortsatt er utestående veddemål, vil utestående innsatser bli annullert og behandlet som om du hadde tapt dem.
15.5
Ved oppsigelse av denne Avtalen enten av deg eller oss har vi ingen flere forpliktelser overfor hverandre, med mindre annet er særlig bestemt eller følger av eventuelle rettigheter og forpliktelser som har påløpt før oppsigelsen.
15.6
Med mindre og frem til din Konto er sagt opp enten av deg eller oss som spesifisert ovenfor, kan ikke din Konto sies opp.

16. Skadesløsholdelse

16.1
Du samtykker i å forsvare og holde oss, våre representanter, direktører, agenter og ansatte, samt andre relevante Selskaper i Betclic Everest-gruppen og deres representanter, direktører, agenter og ansatte, skadesløse (inkludert rimelige rettslige omkostninger) for alle krav eller klager fra en tredjepart basert på at du har brutt disse vilkår og betingelser (herunder dokumenter disse viser til) eller tredjepartens rettigheter, eller basert på din bruk av Siden, eller basert på andre personers bruk av Siden ved hjelp av dine personlige detaljer (brukernavn og passord) uavhengig av om dette har funnet sted med ditt samtykke.

17. Ansvarlig spill

17.1
Vi forplikter oss til å levere en sikker og ansvarsfull plattform til våre kunder, og til å bistå kunder som er blitt avhengige av gambling, eller som vi mistenker at er i risikosonen for å bli avhengige, med å håndtere problemene og få den rådgivning og hjelp de trenger.
17.2
Du kan når som helst i etterkant av registreringen be oss om å ekskludere deg fra å bruke våre Tjenester og om å stenge din konto permanent eller midlertidig. Du kan gjøre dette ved å logge inn på din konto, klikke på "ansvarlig spill"-fanen og endre statusen på din konto til "midlertidig utestengelse" eller "permanent utestengelse". Etter at du har valgt midlertidig eller permanent utestengelse vil ingen fremtidige innsatser bli akseptert og din Konto vil bli stengt. Vi vil gjøre vårt beste for at du ikke skal motta markedsføringsmateriell eller annet kampanjemateriell mens Kontoen er stengt, og vil vil ikke under noen omstendighet sende deg slikt materiell etter at kontoen har vært stengt i 48 timer. Selv om du ikke har tatt ut eventuell gjenværende saldo når du ber om en permanent selvekskludering så vil vi uansett stenge kontoen i henhold til din selvekskluderingsforespørsel. Det er da ditt ansvar å kontakte kundeserviceteamet for å ta ut eventuelle midler du måtte ha til gode på den stengte kontoen, inkludert eventuelle gevister fra registreringer for pokerturneringer som kan var pågående/ventende da du stengte kontoen din. Slike registreringer vil ikke bli slettet på det tidspunktet du stenger kontoen din.
17.3
Enhver konto som er stengt ved hjelp av vår permanente selvekskluderingsprosedyre kan ikke åpnes igjen. Vi gjør vårt ytterste for å forsikre oss om at, om du har bedt om permanent selvekskludering fra våre tjenester, så vil du ikke være i stand til å åpne en ny konto med oss. På den andre siden, om du skulle klare å åpne en ny konto ved hjelp av falske opplysninger eller lignende metoder, så sier du deg enig i at alt ansvar for eventuelle tap du senere måtte pådra deg ved å benytte deg av våre tjenester er ene og alene ditt og Everest kan ikke holdes ansvarlig på noen måte. Om vi blir gjort oppmerksome på at du har benyttet deg av falsk informasjon, eller lignende metoder, til å åpne en konto med oss, så forbeholder vi oss retten til å umiddelbart stende gjeldene konto. Vennligst referer til vår ansvarlig spill og andre Ansvarlig spill verktøy som Everest tilbyr.
17.4
Hvis du informerer oss om din spilleavhengighet vil vi gjøre vårt beste for å sette deg i kontakt med en eller flere organisasjoner eller enkeltpersoner i det området du er bosatt, som er spesialister på å håndtere spilleavhengighet.
17.5
Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å blokkere eller stenge din Konto og overføre et eventuelt tilgodehavende til deg hvis vi mener at du lider av alvorlig spilleavhengighet, og at fortsatt bruk av våre Tjenester vil være skadelig for din helse og velvære. På forespørsel fra deg kan vi godta å overføre tilgodehavende midler til en konto som du ikke vanligvis bruker, underlagt din kontroll.

18. Immaterielle rettigheter

18.1
Alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter til alt materiale eller innhold (inkludert, uten å være begrenset til, programvare, data, applikasjoner, informasjon, tekst, fotografier, musikk, lyd, video, grafikk, logoer, symboler, kunst og annet materiale eller bevegelige bilder) på Nettsiden ("Innhold") er enten vår eiendom, eller lisensiert til oss av innehaveren/innehaverne av rettighetene for bruk som en del av Tjenestene. All bruk av slikt materiale eller rettigheter uten forutgående skriftlig samtykke er forbudt. Alle rettigheter er uttrykkelig reservert.
18.2
Det nevnes særskilt at det er forbudt å utøve noen av de nedenfor nevnte aktivitetene i forbindelse med hele eller deler av Innholdet (“Forbudte aktiviteter"):
18.2.1
å selge, tildele, viderelisensiere eller videreformidle Innholdet på noen som helst måte til en tredjepart eller å tillate tredjeparter tilgang til Innholdet, med mindre det foreligger en klar tillatelse til dette; eller
18.2.2
å endre, redigere, modifisere, reformatere eller tilpasse Innholdet på noe vis; eller.
18.2.3
å kopiere, videreformidle, endre programmering eller forsøke å få tilgang til kildekoden for et hvilket som helst formål;
18.2.4
å benytte siden på ulovlig vis eller for ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
18.3
Hvis du utfører noen av disse Forbudte aktivitetene vil du fullt ut være ansvarlig for alle skader, kostnader og utgifter som oppstår som følge av dette.
18.4
Vi gir deg personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke ikke-overdragbar rett til å se og å benytte Innholdet på din PC, mobiltelefon eller andre enheter med tilgang, kun for privat, ikke-kommersiell bruk og kun under forutsetning at du overholder disse vilkår og betingelser.
18.5
Du kan kopiere Innholdet i uendret form for privat bruk på PC, mobiltelefon eller andre enheter, hvis slik kopiering er nødvendig for å kunne fullt ut benytte våre Tjenester eller Innholdet, og hvis slik kopiering er tillatt av innehaveren av opphavsrettighetene.
18.6
Du vil umiddelbart gi oss beskjed hvis du blir klar over uautorisert bruk eller kopiering av ethvert Innhold eller deler av Siden, eller uautorisert tilgang til Siden eller annen uautorisert aktivitet, inkludert men ikke begrenset til enhver Forbudt aktivitet i forbindelse med Tjenestene utført av enhver person (juridisk eller fysisk). Du samtykker til at du vil bistå oss i enhver undersøkelse som vi måtte utføre i forbindelse med informasjonen du har overlevert. Du gir oss herved en varig, uoppsigelig, vederlagsfri, verdensomspennende autorisasjon til å reprodusere, overføre, endre, tilpasse og/eller publisere ethvert Innhold du har overlevert oss via e post eller på andre måter gjennom Siden, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, med mindre du har spesifisert noe annet i din kommunikasjon.

19. Ansvarsbegrensning

19.1
Ingen del av disse vilkårene og betingelsene kan begrense eller fraskrive Everest ansvaret for:
(a) dødsfall eller personskader forårsaket av uaktsomhet, eller uaktsomhet fra Everests ansatte, agenter eller underleverandører;
(b) svindel eller uredelig fremstilling;
(c) noe annet som Everest under gjeldene lovgivning ikke har lov til å ekskludere i den relevante jurisdiksjonen.
19.2
Med forbehold av klausul 19.1, så kan Everest ikke holdes ansvarlig for:
19.2.1
noe tap eller skade som har oppstått på grunn av ditt bruk av siden, inkludert der det er relevant, tap av forretning, tap av fjortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller noen andre typer tap (selv i tilfeller der vi har blitt underettet av deg om muligheten av at slik skade eller tap kan oppstå);
19.2.2
noe tap eller skade som oppstår enten direkte eller indirekte fra din bruk av en link til noen nettside på våre nettsider;
19.2.3
forsinkeler eller avbrudd til tjenestene, feil i tilbudt informasjon eller tjenester (slik som innskriving og overføring av data), noe tap eller ødeleggelse av data eller svikt på kommunikasjonslinjer, utlisiktet overføring av viruser eller andre skadelige agenter, uautorisert bruk eller misbruk av din Konto;
19.2.4
noen type programvarefeil; eller
19.2.5
noen form for force majeure.
19.3
Bortsettfra det som er spesifisert i disse Vilkårene og Betingelsene, så er alle garantier, betingelser eller andre vilkår som følger av lov eller sedvanerett, er i den grad loven tillater dette ekskludert fra denne avtalen.
19.4
Du aksepterer at vårt totale samlede ansvar, dersom det skulle bli relevant, uansett årsak eller form for handling, ikke kan overstige en sum på fem hundre (500) Euro.

20. Programvarefeil

20.1
All programvare feil eller funksjonsfeil som er eller som kan dokumenteres ved Everest å ha skjedd på noen av sine systemer eller de som tilbys av noen av dens programvare-leverandører skal annulleres veddemålet, eller spillet. Du skal ha rett til det fulle beløpet av din innsats i forhold til slike veddemål eller spill. Everest utelukker herved alle videre ansvar for slik programvare funksjonsfeil.
20.2
Enhver bruker som oppdager en feil på spill og programvare må informere Everest så snart feilen er oppdaget ved å sende en e-post til support@Everestpoker.com.
20.3
Everest kan ta alle nødvendige tiltak i tilfelle misbruk av enhver funksjonsfeil av brukere, inkludert men ikke begrenset til, blokkering av den gjeldende Everest kontoen, frysing av eventuelle midler, og tilbakeholdelse og/eller stopp av noen eller alle gevinster som resulterer direkte eller indirekte fra funksjonsfeilen. Om det ikke er nok midler på kontoen, så er Everest berettiget til å kreve tilbake eller på annen passende måte få tilbake det relevante utestående beløpet i henhold til enhver gevinst utbetalt ved en feil, og dette skal regnes som en gjeld fra deg til Everest helt til denne er fullstendig tilbakebetalt.

21. Gjenopprettelse ved katastrofer

21.1
Selv om det er hensikten at Siden til enhver tid skal driftes under våre eksisterende lisenser, forbeholder vi oss retten til når som helst å flytte driften av Siden til en annen jurisdiksjon, for eksempel for gjenopprettelsesformål i tilfelle katastrofer. I et slikt tilfelle og avhengig av Betclic Everest-gruppens organisering på gjeldende tidspunkt, vil et eller flere av de andre selskapene i en alternativ jurisdiksjon kunne fungere som agent for, og tilby tjenester til oss, for å sikre at Siden forblir tilgjengelig for deg, underlagt disse vilkår og betingelser og i overensstemmelse med ethvert gjeldende lisenskrav.

22. Poker sluttbrukeravtale (EULA)

EVERESTPOKER.COM DRIVER GAMING PROGRAMVAREPLATTFORMEN ("PROGRAMVAREN") AV PLAYTECH SOFTWARE LIMITED ("SELGEREN") UNDER EN KONSESJON FRA LEVERANDØREN. EN BETINGELSE FOR DIN NEDLASTING ELLER PÅ ENNEN MÅTE BRUK AV PROGRAMVAREN ER AT DU INGÅR FØLGENDE JURIDISKE BINDENE SUB-LISENSAVTALE MED OSS, SOM STYRER DIN BRUK AV PROGRAMVAREN.

VENNLIGST LES DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN NØYE FOR Å FORSIKRE DEG OM AT DU ER INNEFORSTÅTT MED INNHOLDET. HVIS DU ER I TVIL OM DINE RETTIGHETER OG PLIKTER SOM FØLGE AV GODKJENNING AV DENNE SLUTTBRUKERATVALEN, BØR DU KONTAKTE EN ADVOKAT ELLER EN ANNEN JURIDISK RÅDGIVER I DIN JURISDIKSJON.

VED Å AKSEPTERE EVERESTS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER, GODTAR DU BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON FOR Å UNDERSKRIVE KONTRAKTER, OG DU GIR AVKALL PÅ ALLE RETTIGHETER ELLER KRAV I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER OG REGLER I NOEN JURISDIKSJON SOM KREVER EN ORIGINAL (IKKE ELELTRONISK) SIGNATUR, I DEN UTSTREKNING GJENDENE I SATTE LOVER; DU BEKREFTER OG AT DU HAR LEST DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN OG GODTAR AVTALENS VILKÅR OG BETINGELSER.

HVIS DU IKKE ER ENIG MED NOEN AV VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, BØR DU IKKE GODTA DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OG DU BURDE IKKE FORTSETTE Å LASTE NED, INSTALLERE OG PÅ ANDRE MÅTER BRUKE PROGRAMVAREN.

22.1 DEFINISJONER

Følgende ord og utrykk, når det brukes i denne sluttbrukeravtalen, skal ha følgende meninger, med mindre innholdet klart indikerer noe annet.

  • Assisterende programmer - Enhver kunstig intelligens, inkludert, uten begrensning, "Roboter" og/eller andre datagenererte programmer som brukes til å samhandle med programvaren til å hjelpe eller i stedet for spilleren.
  • IP Rettigheter -Enhver og alle immaterielle rettigheter, av alle typer, inkludert, uten begrensning, patent, opphavsrett, designrettigheter, varemerker, database rettigheter, programmer for noen av de ovennevnte, moralske rettigheter, know-how, forretningshemmeligheter, domenenavn, URL, varenavn eller andre intellektuelle eller industrielle rettigheter (og alle lisenser i forbindelse med noe av det samme) hvorvidt registrert eller i stand til registrering, og om livnærer i et bestemt land eller noen annen del av verden.
  • Pokerrommet - Pokerrommet og/eller andre pokerspill aktiviteter som tilbys av oss på vår nettside og på den nedlastbare versjonen, som oppfører på www.everestpoker.com;
  • Spillerkonto - En personlig konto åpnet av et individ og vedlikeholdt med oss slik at spilleren kan spille spill i pokerrommet;
  • Programvare - Programvaren som lastes ned, gjort tilgjengelig og ellers brukt av deg fra nettsiden med det formål å spille pokerspill, inkludert tilhørende dokumentasjon og med ekstrautstyr, endringer, tilegg, oversettelser eller oppdateringer til programvarent.
  • Du/Din/Deg - Brukeren av poker programvaren nedlasted fra nettsiden.
  • Oss/Vi/Våres - Everest Gaming (Gibraltar) Limited.
  • Nettsiden - www.everestpoker.com og alle relaterte sider som programvaren opererer på og er tilgjengelig via lenker eller på noen annen måte;
22.2 SAKSFORHOLDET I SLUTTBRUKERAVTALEN

Reglene for spillene er plassert i de ofisielle husreglene på www.everestpoker.com samt andre deler av programvaren og nettsiden, inkludert men ikke begrenset til, regler som beskriver hvordan du spiller, turneringer og andre regler for spesifikke spill, eventer, turneringer, alle slike regler er innarbeidet og inkludert i vilkårene og betingelsene fastsatt her.

22.3 LISENS TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN; BEGRENSNINGER

22.3.1 Vi gir deg herved en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, lisens til å laste ned, åpne og ellers utnytte programvaren på datamaskinen, for å spille poker i pokerrommet, over hele verden (med unntak av de som er angitt under) i samsvar med følgende bestemmelser.

22.3.2 Denne lisensen gjelder bare objektkoden av programvaren (dvs. Den kompilerte sammensatte eller maskin kjørbare versjonen av programvaren) og gir deg ikke noen rettigheter i det hele tatt til kildekoden til programvaren.

22.3.3 I tilegg vil denne lisensen ikke gjelde for visse områder, identifisert av oss fra tid til annen; for tiden, gjelder ikke lisensen for Israel, Estland, Kypros, Bulgaria, Hong Kong og USA og dets teritorier, og DET ER DIN PLIKT Å SE OG SNAKKE REGELMESSIG MED VÅR NETTSIDE OM LISTEN OVER DE EKSKLUDERTE TERITORIENE.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i seksjon 22.3.1 I tillegg er det ikke lov å

22.3.4 og Du sier deg enig til ikke å tillate eller assistere andre til å

22.3.4.1 bruke, kopiere, modifisere, use, copy, modify, lage avledede verk fra eller distribuere programvaren, noen del av den, eller noen kopi, tilpasning, transkripsjon, eller fusjonere deler av den;

22.3.4.2 tildele, leie, lease, låne, overføre eller på annen måte viderelisensiere programvaren;

22.3.4.3 fjerne copyright, proprietære eller lignende tekst fra programvaren (eller eventuelle kopier av den);

22.3.4.4 dekode, reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte oversette eller convertere programvaren eller noen del av programvaren; eller

22.3.4.5 betjene programvaren eller noen del av den til fordel for eller på vegne av en tredjepart, herunder ved hjelp av "oppslagstavle, nettbasert tjeneste eller å ha blitt oppringt, applikasjons tjenester, internett leverandørtjenester, timeshare ordninger, outsourcing tjenester eller bury tjenester; eller

22.3.4.6 kopiere eller oversette noen brukerdokumentasjon gitt på nett eller i elektronisk format;

22.3.4.7 skrive inn, gå inn på eller forsøk på å gå inn på eller på annen måte gå forbi vårt sikkerhetssystem eller påvirke på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, roboter eller lignende enheter) med Poker Rommet eller vår Nettside eller å forsøke å gjøre noen endringer på Programvaren og/eller funsksjonene eller komponentene innenfor dette;

22.3.4.8 bruke noe assistanse program i forbindelse med programvaren. Det er forbudt med noen interaksjon innenfor pokerrommet som ikke er et direkte resultat av deg som personlig utnytter programvaren til det formål det ikke er beregnet.

22.3.5 Du erkjenner og godtar at vi kan iverksette tiltak for å oppdage eller hindre bruk av forbudte Assistanse programmer. Disse trinnene kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare som kjører samtidig med programvaren på datamaskinen. Du samtykker at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre eller blokkere slike skritt, inkludert, uten begrensning, bruk av tredjeparts programvare som forbigår, eller blokkerer slike skritt. Ethvert forsøk på å begrense oss i denne saken vil gjøre Oss berettighet til å umiddelbart suspendere tjenestene til deg og du vil umiddelbart miste eventuelle gevinster.

22.3.6 Du erkjenner og samtykker at alle IP-rettigheter, ittel og interesse i og til programvaren inkludert i og for enhver endring, forbedring, tilpassing, oversettelse eller annen endring av eller tillegg til programvaren, tilhører explisitt til leverandør, selv om den er utviklet bassert på ideer, forslag eller forslag av deg eller noen annen tredjepart. Du ugjenkallelig tildeler leverandøren alle rettigheter, tittel og interesser Du kan ha eller kan få i og til alle slike rettigheter, inkludert, uten begrensning, patent, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter eller know-how, og du samtykker i å signere og levere til leverandøren slike dokumenter som leverandør anser ønskelig som bevis eller rettigheter av alle de nevnte rettighetene til leverandøren. Du aksepterer å ikke, direkte eller indirekte, forsøke å oppheve av hvilken som helst grunn, å heve, eller bistå påstanden av andre, at rettigheter, tittel eller interesse i programvaren tilhører noen tredjepart annet en leverandøren, eller at krenker IP-rettigheter til andre.

22.4 DIN PLIKT TIL Å UNDERSØKE LOVLIGHETEN AV BRUK

Du bekrefter at du er eldre enn 18 år, og er av myndig alder bestemt av lovene i landet der du bor. Du bekrefter også at du er klar over de juridiske problemstillinger knyttet til driften av online gambling nettsteder, og at du forstår at vi og leverandøren ikke berettiger på noen måte at bruken av programvaren i forbindelse med gambling, som slik begrep er allment forstått i bransjen, er lovlig i enhver jurisdiksjon.

Gitt endringene i de juridiske kravene i de ulike jurisdiksjoner, forplikter du å undersøke lovligheten av din bruk av programvaren i hver jurisdiksjon som gjelder for deg, og for å gjøre det samme kun i samsvar med alle gjeldende lover og pålegg av enhver kompetent myndighet.

22.5 ANSVARSFRASKRIVELSE

PROGRAMVAREN ER GJORT TILGENGELIG FOR DEG HERUNDER PÅ EN "SOM DEN ER" BASIS, UTEN FORETAK, GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER, UTTALT ELLER INNDIREKTE, LOVFESTET ELLER IKKE.

VI OG LEVERANDØREN, OG ALLE DERES AFFILIATER OG RELATERTE PARTNERE, EKSKLUDERER OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, BETINGELSER OG GARANTIER (INKLUDERT GARANTI SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG NYTTE FOR ET SPESIELT FORMÅL), OG UTEN Å BEGRENSE DET GENERELLE FORANNEVNTE, KAN VI IKKE GARANTERE, BLANDT ANNET AT (A) PROGRAMVAREN IKKE VIL VÆRE KRENKENDE, ELLER AT (B) BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, ELLER AT FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET ELLER AT PROGRAMVAREN ER VIRUSFRI; ELLER AT (C) PROGRAMVAREN HAR TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER FORM FOR NOE SPESIFIKT FORMÅL; ELLER AT (D) DIN BRUK AV PROGRAMVAREN MED ANNEN PROGRAMVARE, ELLER MED UPASSENDE MASKINVARE, IKKE VIL FORÅRSAKE NOEN FORSTYRRELSER TIL PROGRAMVAREN ELLER TIL SLIK ANNEN PROGRAMVARE.
I TILFELLE KOMMUNIKASJON-ELLER SYSTEMFEIL OPPSTÅR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, VIL VERKEN VI ELLER LEVERANDØREN ELLER AFFILIATER ELLER PARTNERE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR EVENTUELLE KOSTNADER, BETALINGER, TAP ELLER KRAV SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV SLIKE FEIL.
VERKEN VI ELLER VÅRE AFFILIATER ELLER TILKNYTTEDE PARTNERE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR UTBETALINGER TIL DEG SOM ET RESULTAT AV FEIL ELLER FEIL PÅ PROGRAMVAREN, ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FREMSATT AV LEVERANDØREN ELLER ETHVERT TREDJEPARTY FOR RETUR AV SLIKE BETALINGER ELLER ANNET I FORBINDELSE MED SLIKE BETALINGER.

Du erkjenner herved at det er utenfor vår kontroll hvordan programvaren brukes av deg. Du laster ned og bruker programvaren på egen risiko og ikke i noe tilfelle skal vi være ansvarlig ovenfor deg for noen direkte, indirekte eller spesielle skader eller tap av noe slag (bortsett fra personskader eller død som følge av vår uaktsomhet)

22.6 KONFIDENSIALITET

Programvaren omfatter ikke-offentlig og konfidensiell informasjon som er hemmelig og verdifull for Oss eller leverandør. Du samtykker, at så lenge du bruker programvaren og deretter, til å (a) holde all slik konfidensiell informasjon strengt konfidensielt, (b) å ikke avsløre slik konfidensiell informasjon til en tredje part, og ikke til å bruke slikkonfidensiell informasjon til andre formål enn å delta i Pokerrommet. Du er videre enig om å ta alle rimelige tiltak til enhver tid til å beskytte og bevare taushet om slik konfidensiell informasjon.

22.7 DINE GARANTIER

 Du garanterer og representerer til oss at:

22.7.1.1 Du er ikke bosatt i noen av de ekskluderte territorier nevnt i punkt 22.3.3 ovenfor; og

22.7.1.2Du har undersøkt lovligheten av din deltakelse og bruk av programvaren i hver jurisdiksjon som gjelder for Deg, og har funnet det samme å være lovelig i slike jurisdiksjoner under alle gjeldene lover og pålegg av en kompetent myndighet.

22.8 ENDRINGER PÅ SLUTTBRUKERAVTALEN

22.8.1
Vi kan gjøre endringer i denne sluttbrukeravtalen til enhver tid, etter eget skjønn. Slike endringer vil tre i kraft fra den dato som er angitt av oss på Nettsiden, uavhengig om vi har varslet deg spesifikt om slike endringer. Det er derfor viktig at du logger deg inn på Nettsiden fra tid til annen for å sjekke om det har vært noen endringsmeldinger.

22.8.2Du samtykker i å være ansvarlig for å bli informert om slike endringer. Hvis du fortsetter å bruke Nettsiden eller Pokerrommet etter en effektiv dato for visse endringer (uavhengig av måten vi har varslet slike meldinger), godtar du å være bundet av disse endringene hvorvidt Du har fått fakktisk meddelelse, eller har lest, de relevante endringene. Hvis du ikke godtar å være bundet av de relevante endringene bør du ikke fortsette å bruke nettsiden eller Pokerrommet videre.

22.9 VARIGHET OG OPPSIGELSE

22.9.1 Denne sluttbrukeravtalen er effektiv, og bindene fra Deg, fra det øyeblikket du samtykker ved å klikke på "Jeg er enig"-knappen, og skal forbli samtykkende med mindre den sies opp i samsvar med bestemmelsene herunder.

22.9.2 Du kan terminere denne sluttbrukeravtalen med umiddelbar virkning når som helst, i henhold til vilkårene i seksjon 22.9.4 Oppsigelse av deg skal skje ved å sende oss skriftlig advarsel om opphør av din deltagelse på Nettsiden og i Pokerrommet og nedleggelse av din konto med Oss.

22.9.3 Vi kan avslutte denne sluttbrukeravtalen med umiddelbar virkning når som helst, ved skriftelig melding til Deg.

22.9.4 Ved opphør av denne sluttbrukeravtalen, enten av Oss eller Deg, samtykker Du og erkjenner at (i) Dine rettigheter til å bruke programvaren skal umiddelbart avslutte, og (ii) Du vil avslutte alle bruk av programvaren, og (iii) Du vil fjerne programvaren fra datamaskinen, harddisker, nettverk og andre lagringsmedier.

22.10 INGEN KRAV MOT LEVERANDØREN; BEGRENSNING AV ANSVAR

22.10.1 Du forstår og godtar at Vi vil være ene og alene ansvarlig ovenfor Deg under denne sluttbrukeravtalen, og mens dine forpliktelser undere denne sluttbrukeravtalen er også til fordel for leverandøren, dets affiliater og nærtstående selskaper (og kan derfor håndheves av dem også), leverandør, affiliater og nærtstående parter er ikke parter i denne sluttbrukeravtalen og vil ikke være ansvarlige for eventuelle skader av noe slag påført deg eller en tredjepart, uavhengig form eller handling, enten i kontakt, skadevoldene handling (inkludert uaktsomhet) objektivt ansvar eller annet.

22.10.2 Du står fritt til å velge om du vil laste ned og bruke programvaren. Hvis du gjør det, bekrefter du at du gjør det i full forståelse av denne sluttbrukeravtalen, inkludert bestemmelsene i denne seksjonen 22.10 og på egen risiko. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VI (og for å ungå tvil, også leverandør) ELLER NOEN AV DERES AFFILIATER ELLER NÆRTSTÅENDE PARTNERE, SAMLET:

22.10.3 VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, UHELL, SPESIELLE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG, ELLER TAP AV FORRETNING, FORTJENESTE, INNTEKT, KONTRAKTER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER; ELLER TAP ELLER SKADE SOM FØLGE AV TAP, SKADE ELLER ØDELEGGELSE AV DATA; eller

22.10.4 ANSVARLIG FOR DEG MED HENSYN TIL ETHVERT KRAV OG TIL ALLE TIDER FØLGE ELLER RELATERE TIL DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, UANSETT HVORDAN OPPSTÅTT UNDER KONTRAKT ELLER ENHVER LOVGIVNING, FOR SKADER SOM OVERSTIGER DET LAVESTE AV (A) INNSKUDDSBELØPET DU HAR GJORT MED OSS OG SOM BRUKT FOR SPILL FORMÅL, ELLER (B) 1000 EURO (TUSEN EURO)

22.11 DELT POKERROM NETTVERK

22.11.1 Vi kan delta i et felles pokerrom nettverk som lar deg spille poker sammen med andre spillere fra andre pokerrom nettsteder hvor alle spiller det samme spillet ved bordet gjennom en delt pokerrom plattform som administreres av en tredjeparts leverandør av poker nettverk tjenester.

22.11.2 Du er derfor enig at når du deltar i et delt pokerrom at du vil akseptere og overholde de regler og vilkår og betingelser som gjelder på det delte pokerrommet inkludert noen av sine spill, tabeller og turneringer.

22.11.3 Du erkjenner og godtar at vi og/eller operatøren av det delte pokernettverket, på våres skjønn, forbeholder oss retten til å avslutte spillet ditt eller blokkere en konto samt nekte deg å få tilgang til det delte pokernettverket, enten fra Nettsiden eller fra andre nettsider etter, i tilfelle du bryter noen av spillereglene eller noen av vilkårene og betingelsen herunder.

22.11.4 Du erkjenner og godtar at vi og/eller operatøren av det delte pokernettverket, forbeholder seg retten, begge etter eget skjønn, til å samle , bearbeide og registrere i begge våre databaser enhver informasjon i forbindelse med dine spillmønstre, personlige data, innskudd, og annen relevant informasjon og forespørseler som vil bidra til å forhindre svindel, ulovlig samarbeid eller lignende utilbørlig adferd.

22.12 SIKKERHET

22.12.1 Forebygging mot samarbeid

22.12.1.1 Samarbeid menes en situasjon der to eller flere spillere forsøker å skape en urettferdig fordel ved å dele kunnskap om deres kort eller annen informasjon ved et pokerbord. Enhver spillere som forsøker eller gjennomfører samarbeid med en annen spiller mens du bruker pokerrommet vil bli forbudt fra å noen gang igjen bruke pokerrommet eller Nettsiden eller programvaren eller noen av våre andre relevante tjenester og deres spillerkonto vil bli avsluttet med øyeblikkelig virkning.Vi vil gjøre vårt beste for å undersøke klager mot spillere som er mistenkt for samarbeid. Hvis vi mistenker en samarbeidene oppførsel under et spill, kan vi, etter eget skjønn, avslutte mistenkte spilleres tilgang til pokerrommet og/eller blokkere kontoene deres. Vi vil ikke være ansvarlig under noen omstendigheter for tap du eller noen annen spiller kan påløpe som følge av konstruerte eller på annen måte ulovlig aktivitet, og vi vil ikke ha ytterligere plikt til å ta noen andre handlinger i ethvert tilfelle av mistanke for samarbeid, uredelighet eller svindel.

22.12.1.2 Vi vil kun bruke din personlige informasjon i samsvar med våre retningslinjer for personver, som finnes i sin helhet på www.everestpoker.com. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene for personvern når som helst. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å be deg om å gi oss tilleggsinformasjon og all slik tilleggsinformasjon vil bli holdt konfidensielt. Vi forbeholder oss retten under visse omstendigheter, til å meddele visse detaljer til relevante myndigheter hvis det skulle være nødvendig å gjøre det etter loven, en del av staten eller regulerende myndigheter. Underlagt bestemmelsen i rettningslinjene for personvern, vil denne retten til å avsløre personlig informasjon til organisasjoner eller myndigheter som har til formål å undersøke hvitvasking av penger, svindel og annen kriminell aktivitet være i den grad loven krever.


22.13 DITT ANSVAR

22.13.1 Du skal ikke overføre på noen måte i det hele tatt dine rettigheter under denne sluttbrukeravtalen uten skriftlig samtykke.


22.14 DINE GARANTIER

Du garanterer og herved representerer at:

22.14.1 Du ikke samarbeider eller forsøker å konspirere eller delta, direkte eller indirekte, i sammensvergelser med noen annen spiller i løpet av noen spill du spiller eller vil spille i Pokerrommet;

22.14.2 Du er over atten år.

22.15 RETTIGHETER

22.15.1 Vi forbeholder oss, etter eget skjønn, retten til å:

22.15.1.1 endre, suspendere, fjerne, endre eller legge til et spill eller turnering i Pokerrommet.

22.15.1.2 Vi kan når som helst dele viss personlig informasjon om deg til en tredjepart i samsvar med våre retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig i sin helhet på www.everestpoker.com .

22.15.2 Vi kan til enhver tid uten forutstående varsel til deg avslutte din bruk av Pokerrommet og blokkere din spillerkonto dersom det ser ut til at du bryter noen av vilkårene og betingelsene i denne sluttbrukeravtalen eller på noen annen måte opptrer ulovlig. Vi vil ikke uinder noen imstendigheter være pålagt å tilbakebetale eller noen annen måte refundere deg noen av midlene på din spillerkonto.

22.16 GENERELLE BESTEMMELSER

22.16.1 Lovvalg. Oppbygningen, gyldigheten og utførelsen av denne sluttbrukeravtalen skal styres av lovene i England.

22.16.2 Kompetente domstoler. Eventuelle søksmål som følge av eller i forbindelse med denne sluttbrukeravtalen vil være underlagt jurisdiksjon til domstolene i London, England. Dette skal imidlertid ikke hindre oss fra å bringe enhver handling i retten av noen annen jurisdiksjon eller lignende lettelse.

22.16.3 Ugyldighet. Ulovligheten, uførhet eller håndheving av noen deler av denne sluttbrukeravtalen vil ikke åpvirke lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten.

22.16.4 Språk. Den engelskspråkelige versjonen av disse vilkår og betingelser vil råde over alle andre språkversjoner utgitt av oss.

22.16.5 Inget oppdrag fra deg. Du har ikke tillatelse til å overdra denne sluttbrukeravtalen eller noen rettigheter eller for pliktelser herunder til noen annen part.

22.16.6 Prioritet. Denne sluttbrukeravtalen vil gjelde i konflikt mellom vilkårene og betingelsene her og andre avtaler eller dokumenter referert til her eller som brukes i forbindelse med programvaren.

22.16.7 Merknader. Du samtykker å motta kommunikasjon fra oss i elektronisk form. Elektronisk kommunikasjon kan bli lagt ut på sidene innen denne Nettsiden eller i messages/help files i klientprogrammet, eller levert til din e-post adresse. All kommunikasjon i enten elektronisk eller papirformat vil bli vurdert til å være "skriftelig" og å ha blitt mottatt senest fem virkedager etter utsendelse eller utlevering, enten du har mottatt eller hentet slik kommunikasjon. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, ¨kommunisere i papirformat. Eventuelle merknader gitt skriftelig til oss eller spørsmål om denne sluttbrukeravtalen skal adresseres til support@everestpoker.com.

23. Kundeservice

23.1
Du kan kontakte oss når som helst skulle du ha spørsmål eller behov for hjelp. For å kunne gi deg en bedre tjeneste og for din egen beskyttelse kan telefonsamtaler bli tatt opp og/eller bli overvåket av bemyndiget personell.
23.2
Vi tolererer ikke nedlatende, fientlig eller voldelig atferd mot noen av våre ansatte. Hvis din oppførsel er av slik karakter (dette bestemmes utelukkende av oss), forbeholder vi oss retten til å sperre og/eller avslutte din Konto, og/eller foreta oss andre tiltak vi mener er passende.
23.3
Hvis du har klager, vennligst kontakt vår Kundeservice på e post: support@everestpoker.com. Vi vil gjøre vårt beste for å løse rapportert problem så fort som mulig. Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med vår løsning på din klage, kan du levere en offisiell klage til the Gibraltar Gambling Commissioner.

24. Generelt

24.1
Vi kan utsette håndhevelsen av våre rettigheter beskrevet i disse vilkår og betingelser, uten å miste dem.
24.2
Det at vi i ethvert tilfeller ikke har håndhevd våre rettigheter beskrevet i disse vilkår og betingelser, er ikke å anse som en generell fraskrivelse av disse rettighetene.
24.3
Vi er ikke erstatningsansvarlige for brudd på disse vilkår og betingelser som oppstår som følge av omstendigheter vi ikke realistisk kan forventes å kontrollere.
24.4
Disse vilkår og betingelser utgjør den fullstendige overenskomsten mellom deg og oss angående din bruk av Nettsiden og går foran alle tidligere avtaler i forbindelse med Tjenesten.
24.5
Hvis en del av disse vilkår og betingelser blir vurdert som juridisk ugyldig eller ikke mulig å håndheve, skal klausulen som er ugyldig eller umulig å håndheve anses som erstattet av en klausul som er gyldig og mulig å håndheve, og som i størst mulig grad dekker intensjonene i den originale klausulen. Resten av disse vilkår og betingelser skal fortsatt være gyldige.

25. Språk

25.1
Den engelske språkversjonen av disse vilkår og betingelser overstyrer enhver annen språkversjon som vi utsteder på andre tidspunkt.

26. Endringer

26.1
Du samtykker i at vi kan utvide, modifisere, oppdatere og endre, på hvilken som helst måte, disse vilkår og betingelser, når som helst, etter vårt eget skjønn. Alle slike endringer vil være bindende og umiddelbart tre i kraft når de er lagt ut på Nettsiden eller meldt til deg. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på gjeldende vilkår og betingelser, og du samtykker i at fortsatt bruk av Nettsiden vil være å regne som godkjenning av eventuelle endringer i vilkår og betingelser.

27. Gjeldende lovgivning

27.1
Denne avtalen er underlagt lovene på Gibraltar, og deres domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå rundt denne. Vi kan ikke påta oss ansvar iht. lovverk i noen annen jurisdiksjon.

28. Kampanjer

 

28.1.

Informasjon vedrårende pokerkampanjer og hvordan du bruker og innløser bonusene kan bli funnet i de ofisielle husreglene på Nettstedet, og destinasjonssidene til kampanjene.

Bonusmisbruk

28.2. Everest deler ut bonuser og tilgang til utvalgte tilbud i god tro til spillere som benytter deres tjenester i underholdningsøyemed og som et tegn på takknemlighet til lojale spillere. Risikofrie spill, bonuser og tilgang til kampanjer kan bli trukket tilbake, nektes eller fratatt spillere som misbruker dette tilbudet. Vi forbeholder oss retten til når som helst å annullere bonustilbud hvis vi mistenker at tilbudet har blitt misbrukt, og å avslutte overtrederens konto med umiddelbar effekt. Everest forbeholder seg retten til å straffeforfølge overtrederen. "Misbruk" omfatter, men er ikke begrenset til, oppretting av flere kontoer for å heve flere bonuser. Videre i tilfeller hvor et eller flere av vilkårene for et bonustilbud har blitt brutt eller Everest har skjellig grunn til å tro at en serie spill har blitt plassert av en kunde, eller en gruppe av kunder, hvor kundene er sikret å profitere på spillet uavhengig av resultat på grunn av bonus, risikofritt spill eller noe annet tilbud enten individuelt eller som en gruppe, så forbeholder Everest seg retten til å kreve tilbake bonusen i fulle og etter eget skjønn, annullere de risikofrie spillene og/eller slette spill plassert med inntekter fra bonusen eller bonusgevinster. Vi forbeholder oss retten til å slette en bonus du har mottatt etter et innskudd du har gjort om innskuddet ikke ble brukt til å plassere spill. Vi forbeholder oss også retten til å slette en bonus og alle gevinster vunnet ved hjelp av denne i tilfeller hvor vi mistenker at bonusmisbruk har forekommet. Everest forbeholder seg retten til å be om identitets, alders og oprinnelese for midlersbevins når som helst inkludert før vi krediterer en bonus til din konto. Ytterligere informasjon om bonuser finnes under Husreglene.