Expekt Husets regler

Versjon nummer: 1.4
Publiseringsdato: 12:00 GMT, 01/04/2014

Ved å søke om en konto med Expekt Poker ("Konto"), godtar du ("du" eller "spiller", etter hva som passer) å være bundet både av disse ofisielle husreglene ("Husreglene") så vel som Expekts generelle Vilkår og betingelser som finnes på www.expekt.com ("Siden").

Hvis du ikke ønsker å være bundet av Expekts husregler og/eller de generelle vilkår og betingelser ber vi deg enten la være å søke om en konto, eller si opp kontoen din umiddelbart, ettersom hva som er aktuelt.

Vi forbeholder oss retten til når som helst, og etter eget skjønn, å gjøre forbedringer, endringer, slette eller legge til i disse Husreglene ved å publisere endringene på vår Nettside. Du rådes derfor til å sjekke og lese gjennom Husreglene regelmessig. Den engelske versjonen av disse regler vil gjelde over alle andre versjoner av disse regler, som vi kan ha problemer med fra tid til annen.


1. KONTAKTE KUNDESERVICE
2. MEDLEMSKAP
3. SVINDEL ELLER FORSØK PÅ SVINDEL, SOM F.EKS (MEN IKKE BEGRENSET TIL) ULOVLIG SAMARBEID ELLER BRUK AV ULOVLIG PROGRAMVARE
4. OVERFØRINGER TIL OG FRA EXPEKT POKER
5. SERVER OG SPILL-PROBLEMER
6. GENERELLE POKER-REGLER
7. LIMIT TEXAS HOLD’EM REGLER
8. OMAHA REGLER
9. OMAHA HI/LO REGLER
10. 7 CARD STUD REGLER
11. 7 CARD STUD HI/LO REGLER
12. 5 CARD STUD REGLER
13. RANGERING AV POKERHENDENE
14. HUSETS KOMMISJON
15. CASH, SIT & GO & ONLINE TURNERINGER
16. CASH GAME REGLER
17. SIT & GO REGLER
18. ONLINE TURNERINGERSREGLER
19. BONUSTYPER
20. GENERELLE BONUSKRAV
21. NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER FOR BONUSER
22. BRUK AV BONUSER
23. EXPEKTS POENG-ORDNING
24. KAMPANJER
25. VILKÅR OG BETINGELSER FOR LIVE TURNERINGER
26. VIP STORE VILKÅR OG BETINGELSER
1. KONTAKTE KUNDESERVICE

 • Hvis du på noe som helst tidspunkt skulle oppdage noen som helst form for feil under et spill er du forpliktet til å ta kontakt med vår kundeservice ved support@expekt.com eller via Expekts hjelpesenter som du finner nederst på alle Sider på Expekt.com.
 • Dersom du skulle ha noen spørsmål eller klager angående din Expekt Poker-konto, vennligst send oss en e-post ved support@expekt.com eller kontakt oss via Expekts hjelpesenter og vi vil hjelpe deg så raskt som mulig. Merk at du må gi utfyllende og riktige detaljer sammen med din identitet og kontaktinformasjon.
 • Alle spillere har retten til å be om håndhistorikk i eventuelle uenigheter.2. MEDLEMSKAPMedlemskap hos Expekt Poker er et privilegium som kan tilbakekalles når som helst, og av hvilken som helst årsak. Pengene på spillerens konto vil returneres med mindre det foreligger mistanke om uredelig aktivitet inkludert, men ikke begrenset til, forhold der en spiller har blitt mistenkt eller funnet å ha bedratt en annen spiller eller spillere, i slike tilfeller vil de bedragerske spillene ugyldiggjøres, spillerens penger vil gå tapt, og alle spillerens økonomiske forpliktelser (som belastning av kredittkort) vil være gyldige og kunne kreves inn.
3. SVINDEL ELLER FORSØK PÅ SVINDEL, SOM F.EKS (MEN IKKE BEGRENSET TIL) ULOVLIG SAMARBEID ELLER BRUK AV ULOVLIG PROGRAMVARE • Spillere kan ikke opptre som et lag. Hvis det foreligger mistanke om lagspill (avtalt spill) eller en annen form for juks eller bedrag forbeholder Expekt Poker og tilknyttede selskaper seg retten til å ta de steg de finner passende, inkludert, uten begrensning, (i) suspensjon av konti mistenkt for avtalt spill og frysing av pengene på kontoen mens etterforskning pågår; og/eller (ii) ugyldiggjøring av spill som det mistenkes har blitt foretatt med bedragerske metoder, eller på annen måte som del av avtalt spillaktivitet. Spillere som har opptrådt, eller rimelig antas å ha opptrådt, som lag eller på andre måter har avtalt spill med andre spillere, vil få sine konti terminert eller suspendert til ubegrenset tid, og pengene på disse konti og tilhørende konti vil gå tapt mens alle andre økonomiske forpliktelser (som kredittkortbelastninger) vil kunne kreves inn av deg, og vi vil ta alle nødvendige steg for å innkreve disse. Expekt Poker har rett til å konfiskere eller på andre måter be om returnering av penger som har blitt vunnet mens spillere agerte som et lag eller på andre måter deltok i avtalt spill eller liknende oppførsel. I tilfeller hvor Expekt Poker er i stand til å se at spillere har hatt økonomisk tap som følge av kollusive eller svindelaktige aktiviteter, vil vi forsøke å kompensere spillerne pro rata, basert på hvor mye penger som er gjenopprettet.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til å suspendere en spillers konto i påvente av en etterforskning, diskvalifisering fra enhver kampanje, blokkere eller terminere en kundes konto og avvise distribusjonen av premier i forhold til enhver spiller som er mistenkt med rimelig grunn til å drive med "soft play" eller avtalt spill på siden. "Soft playing" og avtalt spill inkluderer, men er ikke begrenset til, spill av en substandard type (f.eks ikke satse eller høyne en annen spiller) eller spille på andre måter hvor målet er å hjelpe en annen spiller enn seg selv.
 • I alle uenigheter der en kjennelse, tolkning, avklaring eller innblanding er nødvendig vil alle avgjørelser fattet av Expekt Poker være endelige og bindene, unntatt i tilfeller der det foreligger åpenbare feil.
 • Expekt Poker har rett til å stenge ethvert spill når som helst i tilfeller der det finnes mistanke om bedragersk aktivitet.
 • Expekt Poker har rett til å fjerne deg fra spillet, eller for en tidsperiode fastsatt av Expekt Poker, i tilfelle brudd på en av disse husreglene.
 • "Bordsnakking" er ikke tillatt, du kan altså ikke chatte om en hånd du har blitt tildelt eller på andre måter holder mens hånden er i spill. Selv om noen kommentarer vil være uskyldige vil det antas at alle kommentarer relatert til spill av en hånd er et brudd mot våre husregler, og det vil være din bevisbyrde å overbevise oss om det motsatte. For å være på den sikre siden, unngå å vitse om hånden du holder eller hvordan du har tenkt å spille en hånd.
 • Du kan ikke chatte om kastede kort under en hånd.
 • Du kan ikke chatte om kort som en annen spiller kan holde under en hånd.
 • Kun engelsk språk er tillatt i chatten.
 • En spiller som oppfører seg upassende på et bord (som for eksempel ved ''sjetongdumping'', altså å satse overdrevent høyt for å begunstige en annen spiller) eller ''drøye tid'' (en taktikk som består av å spille ekstremt sakte med vilje) kan bli diskvalifisert fra spillet og risikerer å få kontoen sin avsluttet.
 • Expekt Poker vil på ingen som helst måte hverken oppmuntre til, støtte eller godkjenne noen som helst form for avtalt spill eller samarbeid mellom spillere. En spiller som er involvert i slike hendelser anses å ha brutt Expekts generelle vilkår og betingelser og vil være gjenstand for diverse straffetiltak som inkluderer, men ikke begrenses til, at spillerens konto avsluttes eller av spillerens aktiviteter meldes til relevante myndigheter.
 • Stygt, fornærmende eller truende utsagn ved spillebordene tolereres ikke. Expekt Poker kan avslutte en spillers Expekt-konto for ethvert alvorlig brudd, eller for gjentatte tilfeller.
 • Misbruk av bonus - Spillere kan kun delta som enkeltpersoner og med en innstilling om at pengespill er ment som moro og underholdning. Det er ikke lov å misbruke bonusordninger ved å registrere seg som flere brukere eller på noen annen måte å handle med den hensikt å svindle Expekt Poker eller andre spillere. Expekt Poker vil avslutte kontoen til enhver spiller som mistenkes for forsøk på å misbruke en hvilken som helst kampanje. Avgjørelser vedrørende misbruk gjøres kun av Expekt Poker, alle disse avgjørelsene er endelige. Expekt Poker kan og vil utestenge spillere uten å oppgi årsak.
 • Expekt Poker forbyr (tredjepart) Programvare som inneholder noen av følgende funksjoner:

  Aktiverer spill uten menneskelig inngrep (også "bot").

 • Automatiserende beslutninger.

  Deling av hulekortinformasjon.

  Gir real-time poker coaching.

  Enhver konto som bruker forbudte programvarer, vil bli permanent utelukket fra Expekt Poker-nettverket og er ansvarlig for å få midler innbetalt for kompensasjon.4. OVERFØRINGER TIL OG FRA EXPEKT POKERExpekt Pokers bord der det spilles med ekte penger benytter amerikanske dollar ($), Euro (€) og Engelske pund (£). Hvis du overfører penger inn i eller ut av Expekt Pokers programvare kan det være valuta fraksjoner (under 0,01) skyldes deg per transaksjon på grunn av avrunding av valutakursforskjeller. Det nøyaktige beløpet avhenger av valutakursen. Expekt lagrer disse brøkdelene for deg og opprettholder saldoen over pokerspill. Expekt krediterer kontoen din så snart disse pengene utgjør 0.01 i spillerens lokale valuta.
5. SERVER OG SPILL-PROBLEMERVed tilfeller av avbrytelser av turneringer som følge av at serveren krasjer, spillet låser seg eller andre programvarefeil, vil følgende utbetalingsbestemmelser gjelde. Vi forbeholder oss retten til å gjøre manuelle endringer i utbetalingene for å sørge for at alle spillere mottar en rettferdig behandling.

1. Heads-Up Turneringer

Begge spillerene vil motta en refusjon for deres buy-in og turneringsavgift.

2. Alle SIT & GO Turneringer

Eliminerte spillere vil ikke motta refusjon. De resterende spillerene vil motta en refusjon for deres buy-in og turneringsavgift. Hver spiller mottar den samme andelen av buy-ins fra de eliminerte spillerene.

3. Multi Table Tournament ("MTT") Garantert premie

Avgjørelsen er avhengig av tidspunktet da turneringen blir avbrutt:

Hvis turneringen fortsatt er i re-buy perioden har ikke pengepremie delen av turneringen blitt nådd. Når re-buy perioden er ferdig vil premiepotten bli annonsert i garanterte premier. Hvis det ikke er nok spillere til å trigge de satte garanterte premiene, vil premiepott delen ikke bli nådd og premiepotten vil tilsvare buy-in.

-Pengepremie stadiet av turneringen ikke nådd: Hvis pengepremie delen ikke blir nådd vil totalen av buy-ins og add-ons (Chips kjøpt av spilleren i tilegg til hans/hennes originale buy-in).

Eliminerte spillere vil ikke motta en refusjon. De resterende spillerene vil motta en refusjon fra buy-in(s) og turneringsavgiften. Balansen til premiepotten blir utbetalt på følgende måte:

a) 50% av midlene vil bli delt likt mellom alle gjenværende spillere

b) 50% vil bli fordelt proporsjonalt i forhold til spillerenes antall chips.

- Pengepremie stadiet av turneringen nådd: Eliminerte spillere vil ikke motta refusjon. De resterende spillerene vil motta en refusjon fordelt fra buy-in(s) og turneringsavgift. Hver spiller vil bli belønnet med premien som den neste eliminerte spilleren vill ha mottatt om turneringen ikke ble avbrutt. Av den resterende premiepotten vil 50% bli fordelt likt imellom alle resterende spillere og 50% vil bli fordelt proporsjonalt i forhold til spillerenes antall chips.

4 Freeroller

- Pengepremie stadiet av turneringen ikke nådd: Når pengepremie stadiet av turneringen ikke er nådd vil 50% av midlene bli fordelt likt mellom de resterende spillerene og 50% vil bli fordelt proporsjonalt med spillerenes antall chips.

- Pengepremie stadiet av turneringen nådd: Eliminerte spillere vil ikke motta refusjon. De resterende spillerene vil motta en refusjon fordelt fra buy-in(s) og turneringsavgift. Hver spiller vil bli belønnet med premien som den neste eliminerte spilleren vill ha mottat om turneringen ikke ble avbrutt. Av den resterende premiepotten vil 50% bli fordelt likt imellom alle resterende spillere og 50% vil bli fordelt proporsjonalt i forhold til spillerenes antall chips.

I det usannsynlige tilfelle at det oppstår en programvarefeil som dermed tilkjenner potten til feil spiller eller leser vinnerhånden feil har Expekt Poker rett til å justere spillernes kontoballanser for å korrigere alle feil. Expekt Poker vil gjøre sitt ytterste for å kontakte alle berørte spillere og vise en håndhistorie og detaljert forklaring av feilen innen 48 timer.

Hvis en avbrytelse til et pengespill som følge av en serverkræsj, spillet låser seg eller programvare-relatert problem, vil vi følge følgende retningslinjer men allikevel forbeholde oss retten, på sak-til-sak basis, å ikke følge retningslinjene for å løse problemet på den mest retferdige måten:

- Hvis en spiller når Showdown og det ikke er mulig å gjøre flere handlinger, og spilleren som ble frakoblet hadde den beste hånden, vil summen av den totale potten som spilleren kunne vunnet bli refundert.

- Hvis hånden var før Showdown, f eks ved floppen eller river, vil vi refundere spillerens innsats. Hvis hånden var før Showdown og den frakoblede spilleren hadde den beste hånden (ved floppen eller turn) og ikke kunne tapt, vil vi refundere den totale potten ved det tidspunktet.
6. GENERELLE POKER-REGLERVi tilbyr følgende pokerspill:


 • No Limit Hold'em
 • Pot Limit Hold'em
 • Fixed Limit Hold'em
 • Pot Limit Omaha
 • Fixed Limit Omaha
 • Pot Limit Omaha Hi-Lo
 • Fixed Limit Omaha Hi-Lo
 • 7 Card Stud (Fixed Limit)
 • 7 Card Stud Hi-Lo (Fixed Limit)
 • 5 Card Stud (Fixed Limit)

Dette er alle spill for to til ti personer med en kortstokk på 52 kort. Innsatsene spilt av spillerene blir samlet i en pot ettersom spillet går fremover. Den beste pokerhånden vinner potten.

Spillene er ganske like i konsept, men hvert spill har unike strategiske forskjeller. Vi tilbyr disse forskjellige pokervariantene, så hver spiller kan velge hans eller hennes favoritt.

Først er reglene for Limit Texas Hold’em gitt, siden resten er basert på de reglene. Forklaringer på Omaha og Omaha Hi-Lo, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi-Lo og 5 Card Stud følger.
7.LIMIT TEXAS HOLD’EM REGLEROpp til 10 spillere sitter rundt et bord. Foran en av spillerene er dealer button. Dealer button flyttes en posisjon med klokken før hver runde. Den faktiske dealingen blir gjort av poker systemet.

Hvordan en runde foregår

Blinds: Først må de to spillerene direkte til venstre for dealer button plassere "Blinds" før utdelingen av kort. Dette er for å forsikre at den vinnende hånden vinner minst en liten pott. Spilleren rett til venstre for dealeren må spille "small blind", som normalt er tilsvarende halvparten av minimum stake (F eks €2.5 for et €5/€10 spill). Spilleren til venstre for small blind spiller "Big blind", som normalt er det samme som minimum stake (F eks €5 for et €5/€10 spill).

Pocket cards: Etter blindsene, blir de første kortene delt. Hver spiller blir utdelt to kort med ansiktet ned (Ingen andre kan se kortene). Disse kalles pocket cards.

Innsats runde 1: Bettingen begynner med spilleren rett ved siden av spilleren som spilte big blind og fortsetter i klokkens retning rundt bordet. Hver spiller kan folde, checke, calle eller raise. Raising er kun mulig ved lavere bord stake (€5 i et €5/€10 spill) (Raising er annerledes i Pot limit og No limit spill og blir forklart senere). Betting blir forklart i nærmere detalj lengre ned.

Flop cards: Så blir 3 kort delt ut på midten av bordet og slik at alle kan se kortene. Disse kortene kalles floppen. Dette er "community cards" som kan brukes av alle spillere til å suplementere sine egne kort.

Innsats runde 2: Den andre runden med betting følger: Denne runden blir utført på nøyaktig samme måte som første innsatsrunde.

Turn card: Etter den andre runden med betting, vil et fjerde "Community card" bli delt ut, så alle kan se kortet, og plassert med de andre "Community cards" på midten av bordet. Dette kortet kalles Turn, og blir etterfulgt av en tredje betting runde.

Innsattsrunde 3: Denne runden blir igjen utført på nøyaktig samme måte som den første og andre med ett unntak: Raising er kun mulig ved bordets høyere stake (€10 i et €5/€10 spill).

The River card: Til slutt, vil et femte og siste "Community card" bli delt ut. Dette kortet kalles "River" og følges opp av en fjerde og siste runde med betting.

Innsatsrunde 4: Dette er den siste bettingrunden og den blir utført på samme måte som den tredje.

Showdown: Etter den siste bettingrunden, bli den beste 5-kort hånden bli bestemt for hver spiller. Begge "pocket cards" og alle "Community cards" kan brukes til å skape den beste hånden. Spilleren med den beste 5-kort poker hånden vinner potten. I de sjeldne tilfellene hvor den beste hånden er de fem "Community cards" , vil potten bli fordelt mellom alle spillerene som deltok i "Showdown". Hvis du ser at du har tapt runden, og du ikke vil vise kortene dine til de andre spillerene, kan du "Muck" (kaste) håden din. Du kan og velge å vise hånden din til dine motspillere.

Start på nytt: Etter at hånden er fullført og vinneren har mottatt potten, vil dealer button flytte en spiller til venstre, og den neste hånden begynner.

Betting system

Spilleren til venstre for Big blind starter innsatsrunden, bettingen går med klokken rundt bordet. Hver spiller satser det spilleren tror deres hånd vil føre til.

Fold: Hvis du ikke liker kortene dine, kan du folde. Hvis du har spilt en blind, spilt en innsats eller høynet noen, vil du tape penger, men du vil ikke tape mer en du allerede har satset. Etter at du har foldet, er du ute av spillet til neste runde.

Check/call: Du kan forbli i spillet ved å checke eller calle. Hvis ingen innsats er blitt gjort før det er din tur, kan du ckecke uten å satse penger i potten. Hvis noen har satset, kan du calle them ved å satse samme innsats.

Satse / Høyne / Re-høyne: Hvis du synes hånden din er god nok, kan du satse. Hvis en annen spiller allerede har satset, kan du høyne.

Innsats mengder er satt av bord stakes. For eksempel, i et €5/€10 bord, er satsene €5 i de to føste innsatsrundene, og €10 i de to siste. I limit games kan det bli utført et bet, og 3 raises i en runde (Satse, Høyne, re-høyne). Etter det tredje raiset kan det ikke bli raiset mer og det neste kortet blir delt ut (eller om det er i den siste innsatsrunden, hvor den beste hånden vil bli bestemt). I pot limit og no limit er det ingen begrensninger for antall bets.

All-in: Når en spiller går tom for chips i løpet av en hånd, trenger ikke spilleren å folde. Spilleren kan istedet velge å gå All-in. Når du går All-inn, spiller du for alle chipsene du har igjen og potten blir fordelt i en hovedpott og en sidepott. Alle chips spilt etter at noen har gått All-inn blir fordelt til sidepotten.

Når en runde er over og spilleren som gikk "All-inn" ikke vant på sin hånd, vil både sidepotten og hovedpotten gå til den vinnende hånden, som normalt.

Når runden er over og spilleren som gikk "All-inn" vant med sin hånd, vil hovedpotten gå til spilleren som gikk "All-inn", men sidepotten vil gå til spilleren med den nest beste hånden.

Når flere spillere går "All-inn" blir flere sidepotter skapt. Pottene blir delt i forhold til hender og rekefølgen spillerene gikk "All-inn". Den sterkeste hånden vinner potten fram til spilleren gikk "All-inn". Den nest sterkeste hånden vinne potten som ble samlet fra det punktet til den spilleren gikk "All-inn". Og så videre.

Innsatsrunden fortsetter til alle spillere har foldet eller called eller gjort det tredje raiset, eller intil en spillere har blitt called av alle spillere (med unntak av spilleren som høynet) uten at noen høyner.
8. OMAHA POKER REGLEROmaha Poker følger samme regler som Texas Hold'em poker, med to unntak:

Spillerene for utdelt fire "pocket cards" istedet for to.

Spilleren må bruke to "pocket cards" og tre "Community cards" for å skape den beste hånden.

Prinsippene er de samme, men med disse to forskjellene i reglene skaper det en meget annerledes strategi for hvordan man spiller Omaha Poker.
9. OMAHA HI/LO REGLEROmaha Hi/Lo følger samme regler som Omaha med en ekstra mulighet til å vinne en del av potten.

Hi vinneren er vinneren med den beste poker hånden, på samme måte som i Omaha og Texas Hold'em. Det kan også være en Low vinner. Low håden er en hånd med 5 forskjellige kort under 9. Begge pocket cards og community cards kan bli brukt til å skape en Low hånd. Man må imidlertid bruke to pocket cards.

For eksempel, 3, 4, 5, 6 og 8 av en hvilken som helst sort kan være en Low hånd. Den laveste Low hånden er en Low vinner. Hvis det er en Low vinner, blir potten splittet 50/50 mellom Low og High vinner. I tilfeller hvor det er flere Low hender, vil Low vinneren bli bestemt ved å sammenligne de høyeste av low kortene, så det nest høyeste, og så videre. Hvis to eller flere Low hender er like, vil Low potten bli fordelt dem imellom.

Det er ikke nødvendigvis en Low vinner i hver hånd, i tilegg kan en spillere ha to forskjellige hender med samme pocket cards for Hi og Low, sammen med 3 forskjellige Community cards.
10. 7 CARD STUD REGLERDette spillet kan spilles med maksimalt 8 spillere. Den viktigste forskjellen mellom dette spillet og andre spill er at i 7 Card Stud er det ingen Community cards. Hver spiller har sin egen individuelle hånd, og i satte limit games, er det to innsatsgrenser.

De to første kortene (Hole cards) blir delt ut slik at bare spilleren kan se kortene. De neste kortene kalles Streets (3, 4, 5, og 6 Street) og blir delt ut slikt av alle kan se kortene. Det siste kortet, River, blir delt ut slik at bare spilleren kan se kortet.

Ved starten av runden, må spillerene plassere Antes. Ante er en fraksjon av Low innsats limit og fungerer på samme måte som Blinds i Hold'em spill.

Etter at 3 Street kortet er blitt delt, begynner spilleren med det laveste kortet som synes å satse. (Hvis to spillere har kort ved samme verdi, blir rekkefølgen bestemt etter sort. Rekkefølgen på sortene er i synkende rekkefølge: Spar, Hjerter, Ruter, Kløver.)

Spilleren som begynner kan enten spille et fullstendig bet, eller plassere et Bring-in. Dette er mindre en et fullstendig bet, og igjen som med Blinds i andre varianter, trenger spilleren kun å legge til differansen hvis bettet blir utført og spilleren bestemmer seg for å calle. De andre spillerene kan calle, fullføre bettet, eller raise.

Etter at betsene er blitt plassert, blir 4 Street delt. Denne gangen er det spilleren med høyeste kort eller kombinasjon som begynner satsingen, og det er ingen Bring-in. Ved dette punktet kan enhver spiller satse high limit, som blir lagt til påfølgende bets.

Samme syklus følger 5 og 6 Streets, og River, bortsett fra at high limit nå gjelder uavhengig om den ble brukt for 4 Street eller ikke. Etter at River er delt, kan den høyester 5-kort pokerhånden skapes på hver enkelt spillers hånd. Den høyeste rangerte pokerhånden vinner.
11. 7 CARD STUD HI/LO REGLER7 Card Stud Hi/Lo følger samme regler som 7 Card Stud, men tilbyr en ekstra måte å splitte potten ved showdown mellom to vinnere: Den med høyest hånd og den med lavest hånd.

En hånd kvalifiserer for Low når den inneholder enhver kombinasjon av 5 forskjellige kort med høyest mulig verdi på 8 (inkludert et ess)- Dette er grunnen til at denne versjonen av 7 Card Stud noen ganger refereres som "Stud eight or better". Det er ingen Straights eller flushes i Low hånden og den laveste Low hånden er Ess, 2, 3, 4, 5.

I tilfellet hvor det er flere Low hender, vil Low vinneren bli bestemt ved å sammenligne de høyeste Low kortene, så det nest høyeste, og så videre. Hvis to eller flere Low hender er like, deles Low potten dem imellom.

En hånd kvalifiserer for High på samme måte som klassisk 7 Card Stud regler. Derfor, kan en spiller faktisk vinne både Hi og Lo hender og ta hele potten. For eksempel, Den høyeste Low hånden (Ess, 2, 3, 4, 5) teller også som en straight (eller flush) i High hånden og kan kvalifisere som vinner i Hi.

Spillereglene er de samme som klassisk 7 Card Stud. Etter at 3 street er blitt utdelt, vil spilleren med lavest kort som vises begynne bettingen.

Legg merke til at det er en liten men viktig forskjell når man satser ved 4 street. I normal 7 Card Stud, kan en spiller velge å satse på Low eller High limit. I 7 Card Stud Hi/Lo kan man ikke satse et dobbel innsats bet hvis en spiller har et par ved 4 street - Alle bets er i Lower sats (F eks €2 og et €2/€4 spill).

Spesial River tilfelle

Legg merke til at når 8 spillere spiller, vil det forekomme en spesiell regel ved River. Hvis alle 8 spillere fortsatt er med i spillet vil det ikke være nok kort til å dele ut et 7. kort til hver spiller (7 kort x 8 spillere = 56, mens det kun er 52 kort i en kortstokk). I dette tilfellet blir et enkelt Community card delt ut slik at alle kan se det, som kan brukes av alle spillere til å forbedre sine hender.

Showdown

Spilleren med den beste 5-kort hånden for High (Hi) vinner halvparten av potten, og spilleren med den best kvalifiserte Low (Lo) hånden vinner den andre halvdelen av potten. I tilfellet hvor ingen hender kvalifiserer for Low, vil den beste High hånden vinne hele potten. Når det er en Lo vinner men potten ikke kan fordeles i like halvdeler, vil den minste oddetall chippen gå til den vinnende Hi hånden. Resten av potten blir fordelt 50/50 mellom Hi og Lo vinnerene.

Alle andre spillregler er de samme som 7 Card Stud.
12. 5 CARD STUD REGLERDette spillet er meget likt 7 Card Stud, og spilles ved samme regler (her kan opptil 10 spillere delta). Forskjellen er at kun et kort blir delt slik at kun spilleren kan se kortet. Etter dette deles 2, 3, og 4 street, før River.
13. RANGERING AV POKERHENDENERangering av hendene fra høyeste (Ess) til svakeste (To) er som følger:

Hender Illustrasjon Hånddefinisjon
Royal flush https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_A.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_J.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_10.jpg
En royal flush med hjerter ess som høyeste kort

Annet navn: « Straight flush »
De fem høyeste kortene på rad av samme sort. Royal flush er en straight flush med ess som høyeste kort.

Straight flush

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_5.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_4.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_3.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_2.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_A.jpg
Straight flush med fem som høyeste kort

Fem kort etter hverandre av samme sort. Eksemplet viser en royal flush med fem som høyeste kort (kun ess kan brukes som høyeste eller som laveste kort i en straight).

Fire like

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_8.jpg
Fire konger

Fire kort av samme verdi, med ett kort som er annerledes.

Fullt hus

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_Q.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_Q.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_2.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_2.jpg
Hus med tre damer og to toere

Tre like pluss ett par. I eksemplet hadde vi tre damer og to toere.

Flush

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_10.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_9.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_8.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_7.jpg
Flush med konge som høyeste kort

Fem kort i samme sort som ikke er i rekkefølge (hadde de vært i rekkefølge ville spilleren hatt straight flush)

Straight

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_A.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_Q.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_J.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_10.jpg
Straight med ess som høyeste kort

Fem kort i rekkefølge som ikke er av samme sort (hadde de vært av samme sort ville spilleren hatt straight flush)

Tre like

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_5.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_5.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_5.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_9.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_3.jpg
Tre femmere

Kalles også et ''sett''. Tre kort av samme rang sammen med to forskjellige kort (Hadde de to andre kortene dannet et par ville spilleren hatt hus)

To par

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_7.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_7.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_4.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_4.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_J.jpg
To par : syvere og firere

Ett par av en bestemt rang og et annet par med en annen rang. Hvis to spillere har samme par som det høyeste paret avgjøres vinneren ut fra det andre paret. Hvis spillernes andre par også er det samme vil vinneren avgjøres ut fra det høyeste gjenværende kortet.

Par

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_10.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/spades38_10.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_J.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_6.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_2.jpg
Par i tiere

To kort med samme rang. Hvis to spillere har samme par vil vinneren avgjøres basert på hvor høye de gjenværende kortene er.

Høyt kort

https://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_K.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/diamonds38_J.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_9.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/hearts38_8.jpghttps://Expektk.hs.llnwd.net/e1/page/common/poker/contentPagesImages/cards/38px/clubs38_5.jpg
Konge som høyeste kort

Hvis ingen spillere har noen av kombinasjonene ovenfor vinner hånden med det høyeste kortet. Hvis to hender har samme kort som høyeste vil vinneren avgjøres basert på hvor høye de gjenværende kortene er.
14. HUSETS KOMMISJONExpekt Poker tar et lite fasiliteringsgebyr (kommisjon/Rake) på de fleste potter og en liten påmeldingsavgift på de fleste turneringer.

 

Vennligst merk at rakestrukturen forblir den samme for Dollar ($) og Pund (£) er den samme som for Euro (€). For eksempel, i tabellen under, er Dollar ($) tilsvarende: $0.01 for hver $0.25 i potten med maksimal rake på $0.04


Limit - €0.02/€0.04 - €0.05/€0.10
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2-10
€0.01 for hver €0.25 i potten
€0.04
Limit - €0.10/€0.20
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2-10
€0.01 for hver €0.25 i potten
€0.1
Limit - €0.25/€0.5 opp til €0.5/€1.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2-10
€0.02 for hver €0.50 i potten
€0.4
Limit - €1.00/€2.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2-10
€0.02 for hver €0.5 i potten
€1.00
Limit - €2.00/€4.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.2 for hver €5.00 i potten
€1.00
3-4
€0.2 for hver €5.00 i potten
€2.00
5-10
€0.2 for hver €5.00 i potten
€3.00
Limit - €3.00/€6.00 opp til €10.00/€20.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.4 for hver €10.00 i potten
€1.00
3-4
€0.4 for hver €10.00 i potten
€2.00
5-10
€0.4 for hver €10.00 i potten
€3.00
Limit - €20.00/€40.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.75 for hver €20.00 i potten
€1.00
3-4
€0.75 for hver €20.00 i potten
€2.00
5-10
€0.75 for hver €20.00 i potten
€3.00
Pot limit & No Limit - €0.01/€0.02 opp til €0.02/€0.05
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2-10
€0.01 for hver €0.15 i potten
€0.50
Pot limit & No Limit - €0.05/€0.10
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.01 for hver €0.15 i potten
€1.00
3-10
€0.01 for hver €0.15 i potten
€2.00
Pot limit & No Limit - €0.10/€0.20
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.01 for hver €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.01 for hver €0.20 i potten
€2.00


Pot limit & No Limit - €0.25/€0.50
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.01 for hver €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.01 for hver €0.20 i potten
€3.00
Pot limit & No Limit - €0.50/€1 opp til €5.00/€10.00
Antall spillere
Rake per Pot
Maks Rake
2
€0.05 for hver €0.20 i potten
€1.00
3-10
€0.05 for hver €0.20 i potten
€4.00

Huset tar ikke rake (Kommisjon) fra spill under flere forskjellige omstendigheter:

 • Ingen Rake fra hender som ender før Floppen ("No Flop - No Drop")
 • Ingen Rake på ikke-sette innsatser15. CASH, SIT & GO & ONLINE TURNERINGERMed Expekt Poker kan du delta i tre forskjellige typer spill:


 • Spill med ekte penger, der du begynner å spille straks du setter deg ved et bord. Spillere kan komme og gå som de vil.
 • Sit & go-turneringer starter straks det forhåndsbestemte antallet spillere har registrert seg. Alle handlinger skjer på samme måte som om det var en vanlig turnering.
 • Online-turneringer starter på forhåndsbestemte tidspunkter.16. CASH GAME REGLERFølgende regler gjelder:


 • Spill med ekte penger er til enhver tid åpne, spillere kan sette seg ned eller forlate bordet når de føler for det.
 • Når spilleren har valgt et ledig sete ved bordet må han ta med sjetonger fra kontoen til bordet. Antall sjetonger spilleren minimum må ta med til bordet avhenger av bordets innsats. Minimum antall sjetonger er 20 ganger big blind, maksimum er 100 ganger big blind.
 • Hvis en spiller ikke har mer sjetonger igjen på bordet kan han hente inn mer fra kontoen. minimum- og maksimumbeløp endrer seg ikke.
 • Hvis en spiller forlater bordet og forsøker å komme tilbake innen de neste 60 minuttene er han nødt til å ta med seg samme antall sjetonger som da han forlot bordet.
 • Når en spiller deltar i et nytt spill med ekte penger må han betale big blind. Big blind betales på begynnelsen av hver hånd. Spillerne betaler big blind etter tur, runden går med urviseren. Spilleren kan velge enten å betale big blind med én gang, eller vente til det er setet han sitter på sin tur til å betale.
 • Hvis spilleren ikke betaler big blind utelates han fra hånden, han kan ikke delta i hånden med mindre han betaler big blind.
 • Det er forbudt for spillerne å snakke om hendene sine, motstandernes hender eller hender generelt mens en hånd spilles.
 • En spiller som oppfører seg upassende på et bord (som for eksempel ved ''sjetongdumping'', altså å satse overdrevent høyt for å begunstige en annen spiller) eller ''drøye tid'' (en taktikk som består av å spille ekstremt sakte med vilje) kan bli diskvalifisert fra spillet og risikerer å få kontoen sin avsluttet.
 • Der det foreligger en konflikt regnes alle avgjørelser tatt av Expekt Poker som endelige og kan ikke ankes.
 • Expekt poker forbeholder seg retten til når som helst, og etter eget forgodtbefinnende, å endre disse reglene.17. SIT & GO REGLERFølgende regler gjelder:


 • Sit & Go-turneringer starter så snart nok spillere har meldt seg på til at turneringen er full.
 • Spillerne kan ikke bytte seter etter at turneringen har begynt.
 • Målet med Sit & Go-turneringer er at én spiller sitter igjen med alle sjetongene.
 • Hvis en spiller forlater et Sit & Go-bord før turneringen starter vil han få tilbakebetalt innsatsen. Ingen spillere vil få innsatsen tilbakebetalt dersom de forlater bordet etter at turneringen har startet.
 • Med mindre annet er oppgitt starter alle spillere med samme antall sjetonger. Blinds og ante blir større ved jevne mellomrom.
 • Big blind må betales før hver hånd begynner, alle spillere betaler en etter en i samme retning som urviseren.
 • Sit & Go-turneringer spilles alltid uten pauser.
 • Det er forbudt for spillerne å snakke om egne hender, motstandernes kort eller spillet generelt mens en hånd spilles.
 • Når det er spillerens tur må han reagere innen 30 sekunder. Hvis spilleren har en aktiv internettforbindelse og ikke reagerer i løpet av tiden vil hånden hans bli kastet.
 • Hvis en spiller mister internettforbindelsen eller kobles fra serveren vil spillerens blinds og anter bli satset, og hendene kastet, inntil spilleren oppnår forbindelse og kan delta i turneringen igjen.
 • På Sit&Go-bord benytter Expekt Poker ''obligatoriske blinds''-regler for å sikre at alle spillere satser big blind når det er sin tur. Det kan skje at en hånd spilles med big blind, uten at small blind er satset: dette skjer hvis spilleren som skulle satse small blind ble slått ut i forrige hånd.
 • I Sit&Go-turneringer med limit begrenses hver runde til den innledende innsatsen pluss tre høyninger. Denne limiten avbrytes hvis det ikke er flere enn to spillere igjen i hånden. Det finnes begrensninger for innsatsene i Fixed limit-turneringer, i Pot Limit-turneringer vil de eneste begrensningene være i forhold til potten.
 • Hvis en delt pot ikke kan deles likt på alle vinnere vil vinneren som sitter rett til venstre for dealer motta det som gjenstår av sjetonger.
 • Hvis flere spillere slås ut på samme tidspunkt i turneringen vil spilleren som startet hånden med flest sjetonger rangeres høyest av disse i turneringen. Hvis spillerne som ble slått ut samtidig hadde likt antall sjetonger når hånden startet vil spilleren som først registrerte seg til turneringen rangeres høyest av disse i turneringen.
 • Når det gjenstår kun to spillere i turneringen satses big blind av spilleren som har big blind mens den andre får small blind og mottar dealer-knappen.
 • Expekt Poker vil på ingen som helst måte hverken oppmuntre til, støtte eller godkjenne noen som helst form for avtalt spill eller samarbeid mellom spillere. En spiller som er involvert i slike hendelser anses å ha brutt Expekts generelle vilkår og betingelser og vil være gjenstand for diverse straffetiltak som inkluderer, men ikke begrenses til, at spillerens konto avsluttes eller av spillerens aktiviteter meldes til de rette myndigheter.
 • En spiller som oppfører seg upassende på et bord (som for eksempel ved ''sjetongdumping'', altså å satse overdrevent høyt for å begunstige en annen spiller) eller ''drøye tid'' (en taktikk som består av å spille ekstremt sakte med vilje) kan bli diskvalifisert fra en turnering og risikerer å få kontoen sin avsluttet.
 • Der det foreligger en konflikt regnes alle avgjørelser tatt av Expekt Poker som endelige og kan ikke ankes.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til når som helst, og etter eget forgodtbefinnende, å endre disse reglene.18. ONLINE TURNERINGERSREGLERFølgende regler gjelder:


 • Turneringer starter på forhåndsbestemte tidspunkter. I enkelte turneringer tillates likevel sen registrering. Med mindre annet er oppgitt kan en spiller registrere seg etter at turneringen har begynt, frem til det fastsatte blind-nivået er nådd eller turneringen er full, hva enn som skjer først. I turneringer som ikke tillater sen registrering må spilleren registrere seg før turneringen begynner. I dette tilfellet kan spilleren registrere seg såfremt turneringens maksimalt tillatte antall spillere ikke allerede er nådd, og inntil 2 minutter før turneringen starter.
 • En spiller som er registrert til en turnering kan fjerne registreringen inntil 10 minutter før turneringen begynner. Ingen innsats i turneringer vil kunne tilbakebetales etter at tidsbegrensningen for å fjerne registreringen er over. Hvis en spiller fjerner sin registrering fra en turnering innen den tillatte perioden for avregistrering vil spilleren automatisk få tilbake beløpet via samme metode som ble brukt til å betale det med. Hvis en spiller for eksempel registrerer seg for en turnering med Expekt poeng vil innsatsen også bli tilbakebetalt med Expekt poeng.
 • Like før turneringen begynner plasseres spillerne vilkårlig på så mange bord som kreves for å få plassert alle deltakerne. Spilleren kan ikke velge hvilke bord eller seter han skal sitte på i løpet av en turnering.
 • Med mindre annet er oppgitt starter alle spillere med nøyaktig samme antall sjetonger. Blinds og ante blir større ved jevne mellomrom.
 • Det forventes at alle spillere er tilkoblet Expekt Poker og er klare til å spille 10 minutter før turneringen skal begynne. Hvis en spiller ikke møter opp tidsnok til å delta i turneringen vil han automatisk satse blinds og kaste hendene sine til han blir med i turneringen. Hvis en spiller har registrert seg til en freeroll-turnering som ikke er tilknyttet Expekt Poker vil han vises som “away” og vil bli fjernet fra turneringen om han/hun ikke er tilstede i løpet av 5 minutter. En Away-spiller kan ikke bli fjernet fra turneringen hvor han/henne har vunnet ellet kjøpt seg plass.
 • Hvis en spiller ikke deltar eller blir frakoblet fra et freeroll-bord for mer enn 5 hender eller 10 minutter vil han bli eliminert. Hvis en spiller betaler en buy-in, om det er ekte penger eller i Expekt poeng, og om han er inaktiv eller frakoblet fra turneringen, vil hans/hennes blinds bli spilt automatisk til spilleren kommer tilbake eller til spilleren er tom for chips.
 • Hvis en turnering som pågår avbrytes på grunn av tekniske eller driftsmessige problemer, eller av noen som helst annen grunn, vil det ikke tilbakebetales buy-ins for spillere som ble slått ut av turneringen før den ble avbrutt, Expekt vil fordele premiepotten til enkelte eller alle spillere etter eget forgodbefinnende. Hvis en turnering avbrytes før den har begynt vil alle buy-ins bli tilbakebetalt.
 • I begynnelsen av turneringen deles det tilfeldig ut ett av tretten kort i samme sort (for eksempel kløver) til hver spiller. Spilleren som får det høyeste kortet mottar dealer-knappen.
 • Alle turneringer spilles slik at én spiller sitter igjen med alle sjetongene til slutt. I turneringer der et bestemt antall spillere mottar samme premie avsluttes turneringen når antall spillere er oppnådd.
 • Når det er spillerens tur må han reagere innen 30 sekunder. Hvis en spiller har en aktiv internettforbindelse, men ikke reagerer i tide, blir hånden hans kastet.
 • Hvis en spiller mister internettforbindelsen eller kobles fra serveren vil alle blinds og anter satses automatisk og hendene kastes inntil han kan koble til på nytt eller setter seg tilbake ved bordet.
 • På turnerings-bord benytter Expekt Poker ''obligatoriske blinds''-regler for å sikre at alle spillere satser big blind når det er sin tur. Det kan skje at en hånd spilles med big blind, uten at small blind er satset: dette skjer hvis spilleren som skulle satse small blind ble slått ut i forrige hånd.
 • I Limit-turneringer begrenses hver runde til den innledende innsatsen pluss tre høyninger. Denne limiten avbrytes hvis det ikke er flere enn to spillere igjen i hånden. Det finnes begrensninger for innsatsene i Fixed limit-turneringer, i Pot Limit-turneringer vil de eneste begrensningene være i forhold til potten.
 • Hvis en delt pot ikke kan deles likt på alle vinnere vil vinneren som sitter rett til venstre for dealer motta det som gjenstår av sjetonger.
 • I turneringer der re-buy er tillatt kan spilleren betale ekstra for å kjøpe enda en stabel sjetonger. I de fleste tilfeller koster dette like mye som prisen for å delta i turneringen. Spilleren vil kun motta en ekstra stabel samme antall sjetonger som den opprinnelige stabelen. Avhengig av turneringen kan følgende elementer likevel variere: situasjonene der spillere kan kjøpe en ekstra stabel, antall sjetonger som fordeles, prisen for re-buy og hvilke valutaer som tillates. Uansett kan spilleren kun kjøpe ekstra sjetonger når han har enten like mange sjetonger som han begynte med, eller færre.
 • ''Add-ons'' er som regel tilgjengelig i turneringer der re-buys tillates. En add-on lar spilleren betale ekstra for å motta en stabel sjetonger til. I motsetning til re-buy, der spilleren kun tillates å kjøpe mer sjetonger hvis han har mindre, eller like mange, sjetonger som han eller hun startet med, tillates add-ons alltid uavhengig av hvor mange sjetonger spilleren har.
 • Hvis flere spillere slås ut på samme tidspunkt i turneringen vil spilleren som startet hånden med flest sjetonger rangeres høyest av disse i turneringen. Hvis alle gjenværende spillere som ble slått ut samtidig hadde likt antall sjetonger når hånden startet vil spilleren som først registrerte seg til turneringen rangeres høyest av disse i turneringen.
 • Etter hvert som spillere blir slått ut av turneringen vil de gjenværende spillerne stadig bli omplassert til et mindre antall bord. Når spillerne overføres fra ett bord til et annet vil Expekt Poker etter beste evne forsøke å hindre at spillere går glipp av sine blinds eller betaler blinds for mange ganger.
 • Expekt Poker forsøker å opprettholde et likt antall spillere på hvert bord. Hvis et bord har 6 spillere eller færre vil spillet på dette bordet avbrytes til antall spillere på hvert bord er riktig balansert.
 • Hvis en spiller vinner en del av en premiepott når han eller hun er slått ut vil spillerens konto bli kreditert når han eller hun forlater bordet. I turneringer med re-buy deles ingen premier ut før etter at perioden med re-buy er over.
 • Programvaren kan starte spill med hånd-for-hånd når som helst i løpet av en turnering. Denne formen for dealing forekommer når programvaren venter på at alle bord skal fullføre gjeldende hånd før en ny hånd deles ut. Hensikten med spill ved hånd-for-hånd er å motvirke at spillere bruker for lang tid på å spille i håp om at spillere på andre bord blir slått ut av turneringen. Dette er også kjent som ''å drøye tiden''.
 • Når det gjenstår kun to spillere i turneringen satses big blind av spilleren som har big blind mens den andre får small blind og mottar dealer-knappen.
 • Expekt Poker vil på ingen som helst måte hverken oppmuntre til, støtte eller godkjenne noen som helst form for avtalt spill eller samarbeid mellom spillere. En spiller som er involvert i slike hendelser anses å ha brutt Expekts generelle vilkår og betingelser og vil være gjenstand for diverse straffetiltak som inkluderer, men ikke begrenses til, at spillerens konto avsluttes eller av spillerens aktiviteter meldes til de rette myndigheter.
 • En spiller som oppfører seg upassende på et bord (som for eksempel ved ''sjetongdumping'', altså å satse overdrevent høyt for å begunstige en annen spiller) eller ''drøye tid'' (en taktikk som består av å spille ekstremt sakte med vilje) kan bli diskvalifisert fra en turnering og risikerer å få kontoen sin stengt.
 • Der det foreligger en konflikt regnes alle avgjørelser tatt av Expekt Poker som endelige og kan ikke ankes.
 • Expekt forbeholder seg retten til når som helst, og etter eget forgodtbefinnende, å endre disse reglene.
 • Skulle Expekt komme frem til at en eller flere ekstraordinære hendelser har skadet utkommet av en begivenhet forbeholder Expekt seg retten til å avbryte alle relevante spill som ble påvirket av hendelsen(e).19. BONUSTYPERVoksende bonus: Dette er den mest vanlige bonusen hos Expekt Poker. Dette betyr at Bonus Dollars fra kontoen din omgjøres til ekte penger og krediteres til saldoen etter hvert som du inntjener bonusen. Du tjener opp Expekt Poeng gjennom kvalifisert spill på bord med ekte penger eller turneringer. Du tjener Expekt poeng i en rate på 10 EXP for hver €1 i rake og hver voksende bonus vil generere et spesifikt pengebeløp når du når et gitt poengmål. Disse grensene vil variere mellom ulike bonuser/tilbud; vennligst se de relevante kampanjenes vilkår og betingelser.


Etappevis voksende bonus: En etappevis inkrementell bonus er en voksende bonus som utløses automatisk trinnvis så fort et visst antall Expekt poeng opptjent. Denne bonusen vil kun overføres til kontoen din etter at dette forhåndsbestemte kravet til Expekt poeng er nådd. På slutten av bonusperioden vil det resterende trinnvise beløpet som ikke oppfyller det forhåndsbestemte kravet gå tapt.


Øyeblikkelig bonus: En øyeblikkelig bonus blir automatisk overført til din konto så snart den legges til. Dette forutsetter at kontoen din møter kravene definert nedenfor. Du trenger ikke møte noen andre krav for å motta denne bonusen.


Samlet bonus: En Samlet bonus er en bonus som tildeles i sin helhet straks opptjeningskravene er blitt oppfylte. En bonus kan for eksempel ha et krav på 200 Expekt poeng. Straks denne bonusen er aktiv må du tjene samtlige 200 Expekt poeng innen utløpstiden for å få bonusen kreditert til din konto. Du vil ikke bli kreditert deler av bonusen for hvert Expekt Point du tjener.
20. GENERELLE BONUSKRAVExpekt Poker belønner bonuser til kvalifiserte spillere under følgende vilkår og betingelser:


 • Hensikt - Expekt Poker tildeler bonuser som en oppfordring til å spille for ekte penger, for å øke spillaktivitet innen visse spill, for å oppmuntre til prøving av nye spill eller som et tegn på takknemlighet overfor lojale spillere som spiller hos oss ofte. Disse er kun ment for spillere som bruker programvaren Expekt Poker, websiden og tjenestene for underholdning og vil trekkes tilbake eller nektes spillere som misbruker dette tilbudets hensikt.
 • Selektive tilbud – Expekt Poker forbeholder seg retten til selektivt å tilby reklame, bonuser og spesialinvitasjoner til et utvalg av spillere. Expekt Poker er ikke forpliktet til å avsløre hvilke kriterier som benyttes i slike tilbud, og heller ikke til å utvide tilbudet til å gjelde spillere utenfor dette utvalget.
 • Begrensninger – Bonuser (enten som engangsbonus, ved registrering, spesielle tilbud eller periodisk månedlig bruk) er begrenset til én per kombinasjon av: en person, familie, husholdning, geografisk adresse, postadresse, e-postadresse, betalingsmetode/kredittkortnummer og felles datamiljø (som for eksempel et bibliotek eller en arbeidsplass). Denne begrensningen gjelder på tvers av alle Expekt Pokers tilknytninger, datterselskaper og partnerskap. Dersom en tilknyttet spillside har det samme tilbudet, kan den samme personen ikke motta tilbudet fra begge nettsider.
 • Bruk - Beløp i din bonuskonto vil ikke kunne brukes som innsats eller utbetales direkte, men bonusbeløpet kan imidlertid omgjøres til penger gjennom kvalifisert pengespill. Ethvert bonusbeløp som har blitt omgjort til penger og er tilgjengelig på din konto kan når som helst utbetales eller anvendes som spilleinnsats. Bonuser kan ikke byttes, handles med eller overføres til andre spilleres kontoer.
 • Betinget tilbud – Expekt Poker forbeholder seg retten til når som helst å endre betingelsene i eller endre et kampanjetilbud eller en bonus, uten forvarsel eller begrunnelse. Expekt Poker forbeholder seg også retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å nekte utdeling av en bonus, en bonusserie eller et bonusprogram til enkeltspillere eller en gruppe spillere uten forvarsel eller begrunnelse.
 • Misbruk av bonus - Spillere kan kun delta som enkeltpersoner og med en innstilling om at pengespill er ment som moro og underholdning. Det er ikke lov å misbruke bonusordninger ved å registrere seg som flere brukere eller på noen annen måte å handle med den hensikt å svindle Expekt Poker eller andre spillere. Expekt Poker vil avslutte kontoen til enhver spiller som mistenkes for forsøk på å misbruke en hvilken som helst kampanje. Avgjørelser vedrørende misbruk gjøres kun av Expekt Poker, alle disse avgjørelsene er endelige. Expekt Poker kan og vil utestenge spillere uten å oppgi årsak.
 • Tvister - Skulle det oppstå en tvist vedrørende bonuser, er Expekt pokers vedtak endelig og bindende i henhold til avtalen inngått mellom ledelsen og spilleren ved opprettelse av spillerkontoen.
 • Eksklusive bonuser kan ikke kombineres eller brukes sammen med andre kampanjeprogram med mindre annet er spesielt oppgitt i bonustilbudet.21. NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER FOR BONUSER • Deltakelse begrenses til spillere som er over lovlig alder i henhold til gjeldende lov i spillerens lokale rettskrets. Hvis du befinner deg i en rettskrets som forbyr pengespill er du ikke berettiget til å motta bonuser. Grunnet gjeldende reguleringer for pengespill vil spillere fra enkelte steder automatisk utelukkes fra å kunne delta. Det er likevel enhver spillers eget ansvar å forholde seg til de lover og regler som gjelder i hans eller hennes rettskrets. Hvis du ikke mottar en forventet bonus kan årsaken til dette være juridiske begrensninger.
 • Gyldig pengespillkonto - Du må ha en gyldig pengespillkonto i god anseelse hos Expekt Poker for å kunne motta bonuser. Du må registrere deg for å kunne åpne en konto, og du må ærlig og nøyaktig oppgi alle opplysninger det bes om. En konto som inneholder falsk eller villedende informasjon eller som er inaktiv, suspendert eller stengt, vil ikke kunne motta bonuser.
 • Kvalifiserende innskudd – I de fleste tilfeller kreves et kvalifiserende innskudd er for å kunne gjøre en spillerkonto berettiget til inntjening av bonuser. Kvalifiserende innskudd må oppfylle reglene for den aktuelle bonuskampanjen, inkludert innskuddsreglene og minimumskravene til innskudd som spesifisert i hver bonuskampanje.
 • Kvalifiserende spill - Expekt poeng opptjent ved spill på pengebord med kommisjon og ved betaling av inngangsbeløpet til single- og multi-table-turneringer kan brukes til opptjening av bonuser. Expekt Poeng kreditert til din konto for gratisspill eller vunnet ved Expekt Poeng-bord eller -turneringer gjelder ikke for opptjening av bonuser.
 • Ugyldige der pengespill forbys - Bonuser og pengespill er underlagt ethvert gjeldende lovverk. Bonuser og pengespill er ugyldige der dette er forbudt. Det er spillerens eget ansvar å forholde seg til de lover og regler som gjelder i spillerens lokale rettskrets.22. BRUK AV BONUSER • Legge til bonuser - For å tjene bonuser kan du motta nye bonuskoder gjennom nyhetsbrev på e-post fra Expekt Poker, annonser og reklamer på nett eller andre kilder. Du kan legge nye bonuser til kontoen din ved å skrive inn bonuskodene på din bonuskonto. Flere bonuser kan bli lagt i kø. Når du har løst ut den første bonusen, vil du derfor automatisk gå over på neste bonus i køen. Likevel er ikke alle spillerkontoer berettigede for alle bonuser. Velkomstbonusen krediteres spillerens konto automatisk, i henhold til velkomstbonusens vilkår og betingelser, spilleren trenger ikke å oppgi noen bonuskode.
 • Inntjening av bonuser - Så snart du møter alle kravene vil den første tilgjengelige bonusen på kontoen din aktiveres. Bonusene tjenes inn én av gangen i kronologisk rekkefølge basert på datoen bonusen ble lagt til kontoen. Noen bonuser tildeles kontoen med en gang du skriver inn bonuskoden, mens de fleste bonuser opptjenes ved å akkumulere Expekt Poeng i kvalifiserte pengespill.
 • Utløp - Alle utdelte bonuser har en tidsbegrensning. Med mindre noe annet er spesifisert har spillere opp til 30 dager, fra datoen bonusen ble utdelt, til gjennom kvalifiserende spill å omgjøre bonusbeløpet til penger. Eventuelle gjenstående bonusbeløp etter 30 dager vil utløpe. Forfallsdato for alle bonuser vises tydelig på din bonuskontoside.
 • Status - Du kan finne statusen for alle bonuser ved å klikke på bonusknappen i programvaren eller fra bonuskontoen hos kassereren.23. EXPEKTS POENG-ORDNINGExpekt Poker belønner bonuser til kvalifiserende spillere under følgende vilkår og betingelser:

Berettigelse

Hvorvidt du er berettiget til de fordeler og privileger som følger med Expekt poeng-skjemaet avhenger av følgende:

 • At du er en registrert spiller hos Expekt Poker med en konto i god anseelse.
 • Du må motta kort for å være berettiget til å motta Expekt poeng fra en hånd. Spillere som ''står over'' kan ikke motta Expekt poeng.
 • På spill i spillemodus bord vil spillere med € motta 10 Expekt Poeng pro rate for hver €1 i rake uten begrensninger for mange Expekt Poeng de kan tjene per runde.
 • På spill i spillemodus bord vil spillere med £ motta 12 Expekt Poeng pro rate for hver £1 i rake uten begrensninger for mange Expekt Poeng de kan tjene per runde.
 • På spill i spillemodus bord vil spillere med $ motta 7 Expekt Poeng pro rate for hver $1 i rake uten begrensninger for mange Expekt Poeng de kan tjene per runde.
 • Fraksjonelle poeng gis for ingangsnivå på mindre enn €1.00/£1.00 eller $1.00
 • Ingen Expekt poeng blir tildelt for hender som ikke er kommisjon på.
 • Expekt poeng blir ikke tjent ved deltagelse i freeroll turneringer
 • Expekt poeng kreditert til din konto for gratis spill som er vunnet i Expekt poeng bord eller turneringer kan ikke telle imot bonuser. Vennligst se "Bruk av Bonuser" seksjonen over for mer informasjon.
 • Spillere mottar ikke Expekt poeng ved deltagelse i turneringer hvor de deltar ved å bruke Expekt poeng eller for Cash games spill ved bordene som bruker Expekt poeng som valuta.
 • Expekt Poeng har ingen reell pengeverdi. De kan ikke veksles, solgt eller overført mellom spillere.
 • Expekt Poeng fjernes automatisk fra konto når denne stenges.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til å fjerne/kansellere deler, eller hele, av denne kampanjen, inkludert fjerning/kansellering av Expekt Poeng, uten forvarsel til spillere.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til å ekskludere enkeltindivider, grupper, og/eller regioner fra å kunne delta i kampanjen.24. KAMPANJERDisse vilkår og betingelser gjender i forhold til alle kampanjer tilbudt av Expekt Poker på siden. I tilfelle avvik fra disse vilkår og betingelser og betingelser for den spesifikke kampanjen, vil vilkårene og betingelsene for den spesifikke kampanjen gjelde:


 • Alle kontoer er underlagt standard svindel og sikkerhetskontroller for å sikre samsvar med kampanjer og General Network Vilkår og betingelser.
 • Kun spillere som har en Expekt Poker konto er kvalifisert til å delta i kampanjer som vises på Nettsiden.
 • Enhver diskusjon i chatfunksjonen som refererer til å tillate spillere å vinne en hånd eller ved "soft playing" vil resultere i diskvalifisering og kontoen vil bli suspendert. Regler vedrørende bruk av chatten kan bli funnet i seksjon 3 ('Svindel oppdagelse og sammarbeid' over).
 • I tilfeller hvor bonusmisbruk blir oppdaget eller mistenkt av Expekt, vil premiene ikke bli tildelt kontoinnehaverene som er under mistanke. Expekt forbeholder seg retten til å forby eller ekskludere enkelt individer, grupper eller regioner fra enhver kampanje med umiddelbar effekt. "Misbruk" inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av flere kontoer til å vinne premier.
 • I tilfeller ved langvarig nedetid grunnet systemet eller netverksproblemer, forbeholder Expekt Poker seg retten til å endre daoer eller forlenge perioden på enhver kampanje.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til å forby adgang til enhver kampanje til enhver spiller eller til å endre eller trekke tilbake enhver kampanje, eller deler av en kampanje, eller å endre eller trekke tilbake premien(e) til enhver tid.
 • Expekt Poker forbeholder seg retten til å endre regler til hver enkelt Race eller turnering innenfor kampanjen og/eller forandre reglene til enhver kampanje ved alle tider.
 • Expekt poker er ikke ansvarlig for svit i ytelse på grunn av årsaker utenfor våres kontroll, dette inkluderer eventuelle omstendigheter som generelt faller innenfor definisjonen av "Force Majeure".
 • Ved deltagelse i enhver kampanje, forstår og aksepterer du at Expekt strengt forbyr bruken av bots, automatiserte, mekaniske, elektroniske eller andre enheter til å gjøre automatiserte avgjørelser i ethvert spill eller i forbindelse med et hvilket som helst bet på nettstedet, enten om slik bruk er forsøkt gjennomført av deg eller en tredje part. Skulle Expekt ha en rimelig mistanke om at noe slikt utstyr blir brukt på Siden, forbeholder Expekt seg retten til å annullere ethvert spill som de mistenker kan ha blitt gjort ved hjelp av et slikt apparat og/eller til å ekskludere enhver kunde fra kanpanjen og/eller avslå å utdele premier vunnet ved slike midler og/eller suspendere den aktuelle kontoen i åpvente av etterforskning i saken og/eller terminere den aktuelle kontoen etter eget skjønn. Expekt vurderer bruken av slike enheter til å være ensbetydende med svindel og forbeholder seg retten i slike tilfeller å ikke refundere saldoen på kontoen ved oppsigelse og til å avbryte ethvert pågående spill.
 • Vinnerene er enige om å tillate Expekt Poker til å bruke deres navn, spillerprofil, bilde, nettverks brukernavn og geografiske plassering på www.expekt.com og ved eventuelle tilknyttede nettsider drevet og/eller opperert av Expekt og i andre markedsføringsmateriell i forbindelse med Expekt Poker til å publisere dette og i fremtidige kampanjer og andre Expekt aktiviteter uten at en godtgjørselse skal finne sted for enhver spiller.
 • Premier blir normalt utbetalt manuelt til en spillerens konto innen 72 timer etter at kampanjen er fullført.
 • Spillerene ikke tilatt til å spille på Siden grunnet lokal lovgivning er ekskludert fra alle kampanjer.
 • Expekt Pokers avgjørelser er endelig i alle saker (inkludert plasseringer på hvilken som helst ledertavle i forbindelse med enhver kampanje).25. VILKÅR OG BETINGELSER FOR LIVE TURNERINGERHvorvidt du er berettiget til deltakelse i en av Expekt Pokers live-begivenheter avhenger av følgende:


 • Deltakelse i turneringer hos Expekt Poker kan gjøre deg berettiget til en premiepakke som inkluderer en tur til en live turnering. Vi vil her referere til denne som ''Begivenheten''.
 • Deltakere må være myndige for å spille i begivenheten. Alle spillere må fremvise gyldig bevis på alder (pass eller annen gyldig ID med bilde). Spillere kan kun delta i satellitter hvis de er over 18 år gamle når turneringen starter og kun hvis de er over lovlig alder i henhold til rettsbestemmelsene der begivenheten finner sted. Gyldig alder bestemmes av kasinoet hvor turneringen foregår. Aldersgrensen i de fleste europeiske casino er 18 år, mens de fleste amerikanske casino har en aldersgrense på 21 år. Det er spillernes eget ansvar å kontakte casinoet som arrangerer turneringen for å bekrefte at de er gamle nok til å delta i begivenheten.
 • Ved deltakelse i en satellitt av noe slag hos Expekt Poker, eller i begivenheten gir du Expekt Poker retten til å bruke ditt navn og bilde i kampanje sammenheng uten kompensasjon.
 • Alle vinnere av premiepakken vil motta effekter med Expekt Poker-logoen på som de må ha på seg til enhver tid under Begivenheten.
 • Du godtar å hjelpe til med å markedsføre Expekt Poker og opptre som Expekt Pokers talsmann/kvinne i løpet av og etter begivenheten, inkludert møte med pressen og deltakelse i andre Expekt Poker begivenheter.
 • Det kan kreves av deg at du skriver under på en fullmakt før du deltar i begivenheten. Denne fullmakten kan inkludere tillatelse til at deltakelsen din i begivenheten filmes og offentliggjøres. Du godtar å skrive under på eventuelle fullmakter som kreves av begivenhetens og/eller dens mediepartnere. Hvis du ikke skriver under på denne fullmakten vil du ikke tillates å delta i begivenheten, og du vil måtte trekke deg uten noen form for kompensasjon.
 • I løpet av begivenheten vil det håndheves strenge regler når det gjelder spilleres oppførsel. Reglene kan inneholde så strenge straffer som diskvalifikasjon for stygt språkbruk, fornærmelse av andre spillere eller andre personer i løpet av begivenheten og alle andre forseelser som arrangøren, etter eget forgodtbefinnende ser på som skadelig for begivenheten. Hvis du straffes eller blir diskvalifisert som et resultat brudd på dette regelverket, tar Expekt Poker intet ansvar for din videre deltakelse, som du da kan risikere å miste.
 • Med mindre annet oppgis i vilkår og betingelser for kampanjen du kvalifiserte gjennom er den første pakken (inngangsbeløp pluss utgifter) du vinner til turneringen ikke overførbar, og kan ikke veksles inn. Hvis du vinner må du enten spille eller gi fra deg pakken.
 • Spillere er selv ansvarlige for egne reiseforsikring. Expekt skal ikke være ansvarlig for å ordne noen som helst form for forsikring på vegne av spilleren, og tar intet ansvar for noen som helst personskade, tap eller utgifter forbundet med spillerens reise til begivenheten.
 • Skulle en begivenhet bli avbrutt eller utsolgt på før vinneren/vinnerne kan sikres deltakelse kan Expekt Poker, etter eget forgodtbefinnende, tilby vinneren/vinnerne en alternativ kompensasjon, som for eksempel et pengebeløp tilsvarende begivenhetens buy-in eller inngang til en annen begivenhet.
 • Du bekrefter at navnet, adressen og telefonnummeret på din Expekt Poker konto er korrekt, og samtykker i at personen som eier kontoen vil bli den personen som faktisk deltar i begivenheten. Feil opplysninger kan resultere i diskvalifikasjon eller at du mister premiepakken.
 • Skulle det oppstå uoverensstemmelser når det gjelder vilkårene og betingelsene i Expekt Pokers kampanjer vil bestemmelser gjort av Expekt Poker være gjeldende.
 • Denne avtalen vil bli gått gjennom før turneringen starter, og alle deltakere i begivenheten må frem vise gyldig pass eller ID med bilde.
 • Satellitt-turneringer deler kun ut deltakelse i en begivenhet hvis premiepotten når minst en (1) buy-in for den neste turneringen. Hvis dette minimumskravet ikke møtes vil alle premier utbetales i kontanter. Hvis den samlede premiepotten overstiger en (1) buy-in for den neste turneringen, vil resten av potten distribueres til de best plasserte spillerne i satellitten.
 • Hvis det skulle oppstå noen som helst tvist mellom vilkår og betingelser for disse live-turneringene og andre vilkår og betingelser relatert til deltakelse i live-turneringer som premie vil den bestemte kampanjens vilkår og betingelser ha foregangsrett, deretter live-turneringens vilkår og betingelser og til slutt Expekts generelle vilkår og betingelser.26. VIP STORE VILKÅR OG BETINGELSER • Disse VIP Store vilkår og betingelser er et tilegg til Expekts generelle vilkår og betingelser. Skulle du ha ytterlige spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice ved support@expekt.com.
 • Vennligst tillat opp til 45 dager for leveringstid av produkter etter at ordren er bekreftet.
 • Etter at en ordre er bekreftet kan du ikke kansellere eller endre den ordren.
 • Expekt kunder er ansvarlige for å oppgi korrekt informasjon når de gjennomfører ordre. Ved feil i denne informasjonen kan dette resultere i at ekstra leveringskostnader blir lagt til.
 • Expekt kunder er ansvarlige for nøyaktigheten av emailadressen, leveringsadressen og telefonnummeret i Expekt kontoen.
 • Expekt kunder er ansvarlige for å sørge for at noen er tilgjengelige til å motta og signere for produktet ved levering. Unnlatelse av dette kan føre til økt leveringskostnad hvis ordren ikke kunne bli levert.
 • Hvis en vare er skadet fra produsenten, lager eller budets forsømmelse eller i transitt, vil tredjepartsleverandøren erstatte varen. Hvis skaden skyldes kundens forsømmelse eller gjennom generell slitasje vil varen ikke bli erstattet eller refundert.
 • Ordre er underlagt tilgjengelighet i vårt lager. Skulle en vare være utsolgt i vårt lager, vil kundene bli informert og enten vil en ny ordre bli gjennomført, eller alternativt kan Expekt avtale å refundere dine poeng i sin helhet.
 • Alle reisepakker som tilbys av Expekt er avhengig av tilgjengelighet og kanselerings gebyrer. Expekt tilbyr ikke reiseforsikring med pakkene. Vennligst be om vilkår og betingelser for helhetlige detaljer.
 • Alle tilpassbare varer kan ikke byttes og er ikke-refunderbare.
 • Expekt forbeholder seg retten til å endre eller utvide kampanjer til alle tider.
 • Expekt forbeholder seg retten til å legge til, fjerne eller endre hvilke produkter eller tjenester som gjelder til enhver annonsert kampanje til enhver tid.
 • Expekt forbeholder seg retten til å trekke tilbake en vare fra VIP Store til enhver tid.
 • Expekt forbeholder seg retten til å fjerne enhver produkt-serie fra VIP Store til enhver tid.
 • Poeng prisene for varene i butikken kan endres til enhver tid. Hvis en ordre er innsendt og bekreftet, vil prisen på varen forbli den samme.
 • For kunder som kjøper en Live event gjennom butikken, er Expekt på ingen måte ansvarlig for skader, tap, eller utgifter påført eller pådratt som en direkte eller indirekte følge av deltagelse i en Live event.
 • Expekts ledelses avgjørelse i alle saker er endelig.